Skupina BRATISLAVA - STARÉ MESTO 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ M.R. Štefánika - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Dubová - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 08:00 3 : 0
ZŠ Jelenia - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Matky Alexie 19.09.2018 08:40 0 : 3
ZŠ Dubová - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Jelenia - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 09:20 3 : 0
ZŠ Matky Alexie:ZŠ s MŠ M.R. Štefánika - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 10:00 3 : 0
ZŠ Matky Alexie:ZŠ Dubová - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 10:40 3 : 0
ZŠ s MŠ M.R. Štefánika - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Jelenia - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 11:20 3 : 0
ZŠ Dubová - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ s MŠ M.R. Štefánika - Bratislava - Staré Mesto 14.11.2018 12:00 0 : 9
ZŠ Matky Alexie:ZŠ Jelenia - Bratislava - Staré Mesto 14.11.2018 12:40 9 : 3
ZŠ Jelenia - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Dubová - Bratislava - Staré Mesto 14.11.2018 13:20 1 : 10
ZŠ s MŠ M.R. Štefánika - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Matky Alexie 14.11.2018 14:00 4 : 8
ZŠ Dubová - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Matky Alexie 14.11.2018 14:40 2 : 10
ZŠ Jelenia - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ s MŠ M.R. Štefánika - Bratislava - Staré Mesto 14.11.2018 15:20 1 : 9

Skupina BRATISLAVA - STARÉ MESTO 2

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Mudroňova - Bratislava - Staré mesto:Evanjelické lýceum - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Hlboká cesta - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Vazovova - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 08:40 0 : 3
Evanjelické lýceum - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Hlboká cesta - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Vazovova - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Mudroňova - Bratislava - Staré mesto 19.09.2018 10:00 3 : 0
ZŠ Vazovova - Bratislava - Staré Mesto:Evanjelické lýceum - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 10:40 3 : 0
ZŠ Mudroňova - Bratislava - Staré mesto:ZŠ Hlboká cesta - Bratislava - Staré Mesto 19.09.2018 11:20 - : -
Evanjelické lýceum - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Mudroňova - Bratislava - Staré mesto 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Vazovova - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Hlboká cesta - Bratislava - Staré Mesto 14.11.2018 12:40 3 : 0
ZŠ Hlboká cesta - Bratislava - Staré Mesto:Evanjelické lýceum - Bratislava - Staré Mesto 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ Mudroňova - Bratislava - Staré mesto:ZŠ Vazovova - Bratislava - Staré Mesto 14.11.2018 14:00 0 : 3
Evanjelické lýceum - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Vazovova - Bratislava - Staré Mesto 14.11.2018 14:40 0 : 3
ZŠ Hlboká cesta - Bratislava - Staré Mesto:ZŠ Mudroňova - Bratislava - Staré mesto 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina BRATISLAVA - RAČA A VAJNORY

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ K. Bruderovej - Bratislava - Vajnory:ZŠ Tbiliská - Bratislava - Rača 19.09.2018 08:00 - : -
Spoj. škola de La Salle - Bratislava - Rača:ZŠ s MŠ J. A. Komenského - Bratislava - Rača 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Tbiliská - Bratislava - Rača:Spoj. škola de La Salle - Bratislava - Rača 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ s MŠ J. A. Komenského - Bratislava - Rača:ZŠ K. Bruderovej - Bratislava - Vajnory 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ s MŠ J. A. Komenského - Bratislava - Rača:ZŠ Tbiliská - Bratislava - Rača 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ K. Bruderovej - Bratislava - Vajnory:Spoj. škola de La Salle - Bratislava - Rača 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Tbiliská - Bratislava - Rača:ZŠ K. Bruderovej - Bratislava - Vajnory 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ s MŠ J. A. Komenského - Bratislava - Rača:Spoj. škola de La Salle - Bratislava - Rača 14.11.2018 12:40 - : -
Spoj. škola de La Salle - Bratislava - Rača:ZŠ Tbiliská - Bratislava - Rača 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ K. Bruderovej - Bratislava - Vajnory:ZŠ s MŠ J. A. Komenského - Bratislava - Rača 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Tbiliská - Bratislava - Rača:ZŠ s MŠ J. A. Komenského - Bratislava - Rača 14.11.2018 14:40 - : -
Spoj. škola de La Salle - Bratislava - Rača:ZŠ K. Bruderovej - Bratislava - Vajnory 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina MODRA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Častá:ZŠ Ľ. Štúra - Modra ŠH Modra 12.11.2018 08:00 0 : 2
ZŠ - Báhoň:ZŠ Vajanského - Modra neodohrané 12.11.2018 00:00 - : -
ZŠ Ľ. Štúra - Modra:ZŠ - Báhoň neodohrané 12.11.2018 00:00 - : -
ZŠ Vajanského - Modra:ZŠ - Častá ŠH Modra 12.11.2018 09:00 - : -
ZŠ Vajanského - Modra:ZŠ Ľ. Štúra - Modra ŠH Modra 12.11.2018 10:00 - : -
ZŠ - Častá:ZŠ - Báhoň neodohrané 12.11.2018 00:00 - : -
ZŠ Ľ. Štúra - Modra:ZŠ - Častá ŠH Modra 18.12.2018 09:45 - : -
ZŠ Vajanského - Modra:ZŠ - Báhoň neodohrané 18.12.2018 00:00 - : -
ZŠ - Báhoň:ZŠ Ľ. Štúra - Modra neodohrané 18.12.2018 00:00 - : -
ZŠ - Častá:ZŠ Vajanského - Modra ŠH Modra 18.12.2018 11:15 - : -
ZŠ Ľ. Štúra - Modra:ZŠ Vajanského - Modra ŠH Modra 18.12.2018 08:15 - : -
ZŠ - Báhoň:ZŠ - Častá neodohrané 18.12.2018 00:00 - : -
ZŠ Fándlyho:ZŠ - Báhoň neodohrané 12.11.2018 00:00 - : -
ZŠ Ľ. Štúra - Modra:ZŠ Fándlyho neodohrané 12.11.2018 00:00 - : -
ZŠ Fándlyho:ZŠ - Častá neodohrané 12.11.2018 00:00 - : -
ZŠ Vajanského - Modra:ZŠ Fándlyho neodohrané 12.11.2018 00:00 - : -
ZŠ - Báhoň:ZŠ Fándlyho neodohrané 18.12.2018 00:00 - : -
ZŠ Fándlyho:ZŠ Ľ. Štúra - Modra neodohrané 18.12.2018 00:00 - : -
ZŠ - Častá:ZŠ Fándlyho neodohrané 18.12.2018 00:00 - : -
ZŠ Fándlyho:ZŠ Vajanského - Modra neodohrané 18.09.2018 00:00 - : -

Skupina BRATISLAVA - DÚBRAVKA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Sokolíkova - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Beňovského - Bratislava - Dúbravka ZŠ Nejedlého 19.09.2018 08:00 5 : 21
ZŠ Pri kríži - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Nejedlého - Bratislava - Dúbravka 19.09.2018 08:40 11 : 3
ZŠ Beňovského - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Pri kríži - Bratislava - Dúbravka 19.09.2018 09:20 10 : 9
ZŠ Nejedlého - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Sokolíkova - Bratislava - Dúbravka 19.09.2018 10:00 5 : 4
ZŠ Nejedlého - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Beňovského - Bratislava - Dúbravka 19.09.2018 10:40 2 : 9
ZŠ Sokolíkova - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Pri kríži - Bratislava - Dúbravka 19.09.2018 11:20 1 : 14
ZŠ Beňovského - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Sokolíkova - Bratislava - Dúbravka 14.11.2018 12:00 14 : 2
ZŠ Nejedlého - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Pri kríži - Bratislava - Dúbravka 14.11.2018 12:40 4 : 1
ZŠ Pri kríži - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Beňovského - Bratislava - Dúbravka 14.11.2018 13:20 3 : 3
ZŠ Sokolíkova - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Nejedlého - Bratislava - Dúbravka 14.11.2018 14:00 2 : 10
ZŠ Beňovského - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Nejedlého - Bratislava - Dúbravka 14.11.2018 14:40 2 : 8
ZŠ Pri kríži - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Sokolíkova - Bratislava - Dúbravka 14.11.2018 15:20 6 : 1

Skupina EXTRA BRATISLAVA - POD. BISKUPICE A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ kpt. J. Nálepku - Stupava:ZŠ Podzáhradná - Bratislava - Podunajské Biskupice 19.09.2018 08:00 - : -
Gymnázium G. F. Lorcu - Bratislava - Podunajské Biskupice:8RG Bilíkova - Bratislava - Dúbravka 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Podzáhradná - Bratislava - Podunajské Biskupice:Gymnázium G. F. Lorcu - Bratislava - Podunajské Biskupice 19.09.2018 09:20 - : -
8RG Bilíkova - Bratislava - Dúbravka:ZŠ kpt. J. Nálepku - Stupava 19.09.2018 10:00 - : -
8RG Bilíkova - Bratislava - Dúbravka:ZŠ Podzáhradná - Bratislava - Podunajské Biskupice 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ kpt. J. Nálepku - Stupava:Gymnázium G. F. Lorcu - Bratislava - Podunajské Biskupice 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Podzáhradná - Bratislava - Podunajské Biskupice:ZŠ kpt. J. Nálepku - Stupava 14.11.2018 12:00 - : -
8RG Bilíkova - Bratislava - Dúbravka:Gymnázium G. F. Lorcu - Bratislava - Podunajské Biskupice 14.11.2018 12:40 - : -
Gymnázium G. F. Lorcu - Bratislava - Podunajské Biskupice:ZŠ Podzáhradná - Bratislava - Podunajské Biskupice 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ kpt. J. Nálepku - Stupava:8RG Bilíkova - Bratislava - Dúbravka 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Podzáhradná - Bratislava - Podunajské Biskupice:8RG Bilíkova - Bratislava - Dúbravka 14.11.2018 14:40 - : -
Gymnázium G. F. Lorcu - Bratislava - Podunajské Biskupice:ZŠ kpt. J. Nálepku - Stupava 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina FIĽAKOVO

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s VJM Koháryho - Fiľakovo:ZŠ Farská lúka - Fiľakovo Fiľakovo 20.09.2018 08:30 2 : 9
ZŠ Školská - Fiľakovo:Gymnázium - Fiľakovo 20.09.2018 09:10 14 : 0
ZŠ Farská lúka - Fiľakovo:ZŠ Školská - Fiľakovo 20.09.2018 09:50 8 : 1
Gymnázium - Fiľakovo:ZŠ s VJM Koháryho - Fiľakovo 20.09.2018 10:30 0 : 9
Gymnázium - Fiľakovo:ZŠ Farská lúka - Fiľakovo 20.09.2018 11:10 0 : 24
ZŠ s VJM Koháryho - Fiľakovo:ZŠ Školská - Fiľakovo 20.09.2018 11:50 1 : 4
ZŠ Farská lúka - Fiľakovo:ZŠ s VJM Koháryho - Fiľakovo 30.11.2018 08:30 15 : 1
Gymnázium - Fiľakovo:ZŠ Školská - Fiľakovo 30.11.2018 09:10 0 : 8
ZŠ Školská - Fiľakovo:ZŠ Farská lúka - Fiľakovo 30.11.2018 09:50 2 : 9
ZŠ s VJM Koháryho - Fiľakovo:Gymnázium - Fiľakovo 30.11.2018 10:30 7 : 1
ZŠ Farská lúka - Fiľakovo:Gymnázium - Fiľakovo 30.11.2018 11:10 12 : 0
ZŠ Školská - Fiľakovo:ZŠ s VJM Koháryho - Fiľakovo 30.11.2018 12:00 12 : 0

Skupina LUČENEC

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Spojená škola internátna - Lučenec:ZŠ M. R. Štefánika - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 17.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Vajanského - Lučenec:ZŠ L. Novomeského - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 17.09.2018 08:40 0 : 3
ZŠ M. R. Štefánika - Lučenec:ZŠ Vajanského - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 17.09.2018 09:20 - : -
ZŠ L. Novomeského - Lučenec:Spojená škola internátna - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 17.09.2018 10:00 11 : 0
ZŠ L. Novomeského - Lučenec:ZŠ M. R. Štefánika - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 17.09.2018 10:40 3 : 0
Spojená škola internátna - Lučenec:ZŠ Vajanského - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 17.09.2018 11:20 - : -
ZŠ M. R. Štefánika - Lučenec:Spojená škola internátna - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 13.11.2018 12:00 - : -
ZŠ L. Novomeského - Lučenec:ZŠ Vajanského - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 13.11.2018 12:40 3 : 0
ZŠ Vajanského - Lučenec:ZŠ M. R. Štefánika - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 13.11.2018 13:20 - : -
Spojená škola internátna - Lučenec:ZŠ L. Novomeského - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 13.11.2018 14:00 0 : 15
ZŠ M. R. Štefánika - Lučenec:ZŠ L. Novomeského - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 13.11.2018 14:40 0 : 3
ZŠ Vajanského - Lučenec:Spojená škola internátna - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 13.11.2018 15:20 - : -

Skupina REVÚCA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Gymnázium M. Kukučína - Revúca:ZŠ J. A. Komenského - Revúca 19.09.2018 08:00 2 : 3
ZŠ Hviezdoslavova - Revúca:ZŠ I.B. Zocha - Revúca 19.09.2018 08:40 6 : 5
ZŠ J. A. Komenského - Revúca:ZŠ Hviezdoslavova - Revúca 19.09.2018 09:20 4 : 3
ZŠ I.B. Zocha - Revúca:Gymnázium M. Kukučína - Revúca 19.09.2018 10:00 5 : 4
ZŠ I.B. Zocha - Revúca:ZŠ J. A. Komenského - Revúca 19.09.2018 10:40 2 : 6
Gymnázium M. Kukučína - Revúca:ZŠ Hviezdoslavova - Revúca 19.09.2018 11:20 3 : 4 P
ZŠ J. A. Komenského - Revúca:Gymnázium M. Kukučína - Revúca GMK Revúca 14.11.2018 12:00 1 : 4
ZŠ I.B. Zocha - Revúca:ZŠ Hviezdoslavova - Revúca GMK Revúca 14.11.2018 12:40 0 : 1
ZŠ Hviezdoslavova - Revúca:ZŠ J. A. Komenského - Revúca GMK Revúca 14.11.2018 13:20 2 : 9
Gymnázium M. Kukučína - Revúca:ZŠ I.B. Zocha - Revúca GMK Revúca 14.11.2018 14:00 3 : 2
ZŠ J. A. Komenského - Revúca:ZŠ I.B. Zocha - Revúca GMK Revúca 14.11.2018 14:40 2 : 3
ZŠ Hviezdoslavova - Revúca:Gymnázium M. Kukučína - Revúca GMK Revúca 14.11.2018 15:20 1 : 0

Skupina BANSKÁ BYSTRICA 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Moskovská - Banská Bystrica:ZŠ Pieninská - Banská Bystrica 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Radvanská - Banská Bystrica:ZŠ Sitnianska - Banská Bystrica 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Pieninská - Banská Bystrica:ZŠ Radvanská - Banská Bystrica 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Sitnianska - Banská Bystrica:ZŠ Moskovská - Banská Bystrica 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Sitnianska - Banská Bystrica:ZŠ Pieninská - Banská Bystrica 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ Moskovská - Banská Bystrica:ZŠ Radvanská - Banská Bystrica 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Pieninská - Banská Bystrica:ZŠ Moskovská - Banská Bystrica 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Sitnianska - Banská Bystrica:ZŠ Radvanská - Banská Bystrica 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Radvanská - Banská Bystrica:ZŠ Pieninská - Banská Bystrica 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ Moskovská - Banská Bystrica:ZŠ Sitnianska - Banská Bystrica 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Pieninská - Banská Bystrica:ZŠ Sitnianska - Banská Bystrica 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Radvanská - Banská Bystrica:ZŠ Moskovská - Banská Bystrica 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina ŽIAR NAD HRONOM

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ Š. Moysesa - Žiar nad Hronom:ZŠ Jilemnického - Žiar nad Hronom 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ M.R. Štefánika - Žiar nad Hronom:ZŠ Dr. Janského - Žiar nad Hronom 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Jilemnického - Žiar nad Hronom:ZŠ M.R. Štefánika - Žiar nad Hronom 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Dr. Janského - Žiar nad Hronom:ZŠ s MŠ Š. Moysesa - Žiar nad Hronom 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Dr. Janského - Žiar nad Hronom:ZŠ Jilemnického - Žiar nad Hronom 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ s MŠ Š. Moysesa - Žiar nad Hronom:ZŠ M.R. Štefánika - Žiar nad Hronom 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Jilemnického - Žiar nad Hronom:ZŠ s MŠ Š. Moysesa - Žiar nad Hronom 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Dr. Janského - Žiar nad Hronom:ZŠ M.R. Štefánika - Žiar nad Hronom 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ M.R. Štefánika - Žiar nad Hronom:ZŠ Jilemnického - Žiar nad Hronom 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ s MŠ Š. Moysesa - Žiar nad Hronom:ZŠ Dr. Janského - Žiar nad Hronom 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Jilemnického - Žiar nad Hronom:ZŠ Dr. Janského - Žiar nad Hronom 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ M.R. Štefánika - Žiar nad Hronom:ZŠ s MŠ Š. Moysesa - Žiar nad Hronom 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina BREZNO A OKOLIE 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ - Predajná:8 RG - Brezno 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Pionierska - Brezno:ZŠ s MŠ - Nemecká 19.09.2018 08:40 - : -
8 RG - Brezno:ZŠ Pionierska - Brezno 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ s MŠ - Nemecká:ZŠ s MŠ - Predajná 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ s MŠ - Nemecká:8 RG - Brezno 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ s MŠ - Predajná:ZŠ Pionierska - Brezno 19.09.2018 11:20 - : -
8 RG - Brezno:ZŠ s MŠ - Predajná 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ s MŠ - Nemecká:ZŠ Pionierska - Brezno 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Pionierska - Brezno:8 RG - Brezno 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ s MŠ - Predajná:ZŠ s MŠ - Nemecká 14.11.2018 14:00 - : -
8 RG - Brezno:ZŠ s MŠ - Nemecká 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Pionierska - Brezno:ZŠ s MŠ - Predajná 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina BREZNO A OKOLIE 2

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Závadka:ZŠ - Heľpa 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ - Pohorelá:ZŠ - Telgárt 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ - Heľpa:ZŠ - Pohorelá 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ - Telgárt:ZŠ - Závadka 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ - Telgárt:ZŠ - Heľpa 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ - Závadka:ZŠ - Pohorelá 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ - Heľpa:ZŠ - Závadka 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ - Telgárt:ZŠ - Pohorelá 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ - Pohorelá:ZŠ - Heľpa 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ - Závadka:ZŠ - Telgárt 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ - Heľpa:ZŠ - Telgárt 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ - Pohorelá:ZŠ - Závadka 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina BREZNO A OKOLIE 3

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ K. Rapoša - Brezno:ZŠ - Valaská 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ - Mazorník:ZŠ - Šumiac 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ - Valaská:ZŠ - Mazorník 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ - Šumiac:ZŠ K. Rapoša - Brezno 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ - Šumiac:ZŠ - Valaská 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ K. Rapoša - Brezno:ZŠ - Mazorník 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ - Valaská:ZŠ K. Rapoša - Brezno 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ - Šumiac:ZŠ - Mazorník 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ - Mazorník:ZŠ - Valaská 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ K. Rapoša - Brezno:ZŠ - Šumiac 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ - Valaská:ZŠ - Šumiac 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ - Mazorník:ZŠ K. Rapoša - Brezno 14.11.2018 15:20 - : -

Extra-Skupina ZVOLEN A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ sv. Dominika Savia - Zvolen:ZŠ Školská - Selce ZS Zvolen 19.09.2018 09:00 4 : 4
ZŠ s MŠ - Pliešovce:ZŠ Spojová - Banská Bystrica ZS Zvolen 19.09.2018 08:00 0 : 0
Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen:ZŠ s MŠ - Pliešovce ZS Zvolen 19.09.2018 08:00 3 : 0
ZŠ Spojová - Banská Bystrica:ZŠ sv. Dominika Savia - Zvolen ZS Zvolen 19.09.2018 08:00 0 : 3
ZŠ Školská - Selce:ZŠ Spojová - Banská Bystrica ZS Zvolen 19.09.2018 08:00 3 : 0
ZŠ sv. Dominika Savia - Zvolen:Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen ZS Zvolen 19.09.2018 08:00 7 : 2
ZŠ s MŠ - Pliešovce:ZŠ sv. Dominika Savia - Zvolen ZS Zvolen 19.09.2018 08:00 0 : 3
Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen:ZŠ Školská - Selce ZS Zvolen 19.09.2018 08:00 3 : 4
ZŠ Spojová - Banská Bystrica:Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen 19.09.2018 08:00 0 : 3
ZŠ Školská - Selce:ZŠ s MŠ - Pliešovce ZS Zvolen 19.09.2018 08:00 3 : 0
ZŠ Školská - Selce:ZŠ sv. Dominika Savia - Zvolen CZS Zvolen 21.11.2018 08:00 2 : 7
ZŠ Spojová - Banská Bystrica:ZŠ s MŠ - Pliešovce CZS Zvolen 21.11.2018 08:30 0 : 0
ZŠ s MŠ - Pliešovce:Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen CZS Zvolen 21.11.2018 09:00 0 : 3
ZŠ sv. Dominika Savia - Zvolen:ZŠ Spojová - Banská Bystrica CZS Zvolen 21.11.2018 09:30 3 : 0
ZŠ Spojová - Banská Bystrica:ZŠ Školská - Selce CZS Zvolen 21.11.2018 10:00 0 : 3
Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen:ZŠ sv. Dominika Savia - Zvolen CZS Zvolen 21.11.2018 10:30 1 : 7
ZŠ sv. Dominika Savia - Zvolen:ZŠ s MŠ - Pliešovce CZS Zvolen 21.11.2018 11:00 3 : 0
ZŠ Školská - Selce:Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen CZS Zvolen 21.11.2018 12:00 15 : 2
Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen:ZŠ Spojová - Banská Bystrica CZS Zvolen 21.11.2018 12:30 3 : 0
ZŠ s MŠ - Pliešovce:ZŠ Školská - Selce ZS Zvolen 21.11.2018 13:00 0 : 3

Skupina KOŠICE 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SŠG Užhorodská - Košice:ZŠ Masarykova - Košice 19.09.2018 08:00 0 : 2
ZŠ s MŠ Želiarska - Košice:ZŠ Janigova - Košice 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Masarykova - Košice:ZŠ s MŠ Želiarska - Košice 19.09.2018 09:20 6 : 0
ZŠ Janigova - Košice:SŠG Užhorodská - Košice 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Janigova - Košice:ZŠ Masarykova - Košice 19.09.2018 10:40 - : -
SŠG Užhorodská - Košice:ZŠ s MŠ Želiarska - Košice 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Masarykova - Košice:SŠG Užhorodská - Košice 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Janigova - Košice:ZŠ s MŠ Želiarska - Košice 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ s MŠ Želiarska - Košice:ZŠ Masarykova - Košice 14.11.2018 13:20 - : -
SŠG Užhorodská - Košice:ZŠ Janigova - Košice 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Masarykova - Košice:ZŠ Janigova - Košice 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ s MŠ Želiarska - Košice:SŠG Užhorodská - Košice 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina KOŠICE 2

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Abovská - Košice:ZŠ Hroncova - Košice 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Požiarnická - Košice:ZŠ Nám. L.Novomeského - Košice 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Hroncova - Košice:ZŠ Požiarnická - Košice 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Nám. L.Novomeského - Košice:ZŠ Abovská - Košice 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Nám. L.Novomeského - Košice:ZŠ Hroncova - Košice 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ Abovská - Košice:ZŠ Požiarnická - Košice 19.09.2018 11:20 4 : 10
ZŠ Hroncova - Košice:ZŠ Abovská - Košice 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Nám. L.Novomeského - Košice:ZŠ Požiarnická - Košice 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Požiarnická - Košice:ZŠ Hroncova - Košice 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ Abovská - Košice:ZŠ Nám. L.Novomeského - Košice 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Hroncova - Košice:ZŠ Nám. L.Novomeského - Košice 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Požiarnická - Košice:ZŠ Abovská - Košice 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina KOŠICE 3

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Belehradská - Košice:ZŠ Fábryho - Košice 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Drábova - Košice:ZŠ Tomášikova - Košice 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Fábryho - Košice:ZŠ Drábova - Košice 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Tomášikova - Košice:ZŠ Belehradská - Košice 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Tomášikova - Košice:ZŠ Fábryho - Košice 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ Belehradská - Košice:ZŠ Drábova - Košice 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Fábryho - Košice:ZŠ Belehradská - Košice 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Tomášikova - Košice:ZŠ Drábova - Košice 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Drábova - Košice:ZŠ Fábryho - Košice 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ Belehradská - Košice:ZŠ Tomášikova - Košice 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Fábryho - Košice:ZŠ Tomášikova - Košice 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Drábova - Košice:ZŠ Belehradská - Košice 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina KOŠICE A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Staničná - Košice:ZŠ - Kysak ZŠ Staničná 13, KE 05.11.2018 11:00 8 : 9 P
Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou:ZŠ Staničná - Košice ZŠ Staničná 13, KE 05.11.2018 11:45 1 : 8
ZŠ - Kysak:Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou ZŠ Staničná 13, KE 05.11.2018 12:15 7 : 1
ZŠ - Kysak:ZŠ Staničná - Košice ZŠ Staničná 13, KE 12.11.2018 11:00 2 : 9
ZŠ Staničná - Košice:Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou ZŠ Staničná 13, KE 12.11.2018 11:45 6 : 1
Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou:ZŠ - Kysak ZŠ Staničná 13, KE 12.11.2018 12:15 4 : 5

Skupina MOLDAVA NAD BODVOU

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
CSŠ S. Salkahazy - Moldava nad Bodvou:ZŠ ČSA - Moldava nad Bodvou ZŠ Severná 21 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Severná - Moldava nad Bodvou:ZŠ a G s VJM - Moldava nad Bodvou 19.09.2018 08:40 9 : 0
ZŠ ČSA - Moldava nad Bodvou:ZŠ Severná - Moldava nad Bodvou 19.09.2018 09:20 0 : 5
ZŠ a G s VJM - Moldava nad Bodvou:CSŠ S. Salkahazy - Moldava nad Bodvou 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ a G s VJM - Moldava nad Bodvou:ZŠ ČSA - Moldava nad Bodvou 19.09.2018 10:40 - : -
CSŠ S. Salkahazy - Moldava nad Bodvou:ZŠ Severná - Moldava nad Bodvou 19.09.2018 11:20 0 : 11
ZŠ ČSA - Moldava nad Bodvou:CSŠ S. Salkahazy - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ a G s VJM - Moldava nad Bodvou:ZŠ Severná - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 12:40 0 : 9
ZŠ Severná - Moldava nad Bodvou:ZŠ ČSA - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 13:20 5 : 0
CSŠ S. Salkahazy - Moldava nad Bodvou:ZŠ a G s VJM - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ ČSA - Moldava nad Bodvou:ZŠ a G s VJM - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Severná - Moldava nad Bodvou:CSŠ S. Salkahazy - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 15:20 13 : 0

Skupina ROŽŇAVA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ P.K Hostinského - Gemerská Poloma:ZŠ Zlatá 2 - Rožňava 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Akad. J. Hronca - Rožňava:ZŠ Ulica pionierov 1 - Rožňava 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Zlatá 2 - Rožňava:ZŠ Akad. J. Hronca - Rožňava 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Ulica pionierov 1 - Rožňava:ZŠ P.K Hostinského - Gemerská Poloma 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Ulica pionierov 1 - Rožňava:ZŠ Zlatá 2 - Rožňava 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ P.K Hostinského - Gemerská Poloma:ZŠ Akad. J. Hronca - Rožňava 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Zlatá 2 - Rožňava:ZŠ P.K Hostinského - Gemerská Poloma 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Ulica pionierov 1 - Rožňava:ZŠ Akad. J. Hronca - Rožňava 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Akad. J. Hronca - Rožňava:ZŠ Zlatá 2 - Rožňava 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ P.K Hostinského - Gemerská Poloma:ZŠ Ulica pionierov 1 - Rožňava 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Zlatá 2 - Rožňava:ZŠ Ulica pionierov 1 - Rožňava 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Akad. J. Hronca - Rožňava:ZŠ P.K Hostinského - Gemerská Poloma 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina MICHALOVCE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ P. Horova - Michalovce:ZŠ T. J. Moussona - Michalovce 19.09.2018 08:00 4 : 7
ZŠ Ulica Okružná - Michalovce:ZŠ Ulica Moskovská - Michalovce 19.09.2018 08:40 0 : 5
ZŠ T. J. Moussona - Michalovce:ZŠ Ulica Okružná - Michalovce 19.09.2018 09:20 5 : 0
ZŠ Ulica Moskovská - Michalovce:ZŠ P. Horova - Michalovce 19.09.2018 10:00 0 : 17
ZŠ Ulica Moskovská - Michalovce:ZŠ T. J. Moussona - Michalovce MŠH Michalovce 19.09.2018 10:40 0 : 14
ZŠ P. Horova - Michalovce:ZŠ Ulica Okružná - Michalovce 19.09.2018 11:20 5 : 0
ZŠ T. J. Moussona - Michalovce:ZŠ P. Horova - Michalovce 14.11.2018 12:00 4 : 3
ZŠ Ulica Moskovská - Michalovce:ZŠ Ulica Okružná - Michalovce 14.11.2018 12:40 5 : 0
ZŠ Ulica Okružná - Michalovce:ZŠ T. J. Moussona - Michalovce 14.11.2018 13:20 0 : 5
ZŠ P. Horova - Michalovce:ZŠ Ulica Moskovská - Michalovce 14.11.2018 14:00 5 : 0
ZŠ T. J. Moussona - Michalovce:ZŠ Ulica Moskovská - Michalovce 14.11.2018 14:40 6 : 0
ZŠ Ulica Okružná - Michalovce:ZŠ P. Horova - Michalovce 14.11.2018 15:20 0 : 5

Skupina GELNICA A OKOLIE 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ - Veľký Folkmar:ZŠ Hlavná - Gelnica ZŠ s MŠ Prakovce 19.09.2018 08:00 3 : 0
ZŠ s MŠ - Helcmanovce:ZŠ s MŠ - Prakovce 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Hlavná - Gelnica:ZŠ s MŠ - Helcmanovce ZŠ s MŠ Prakovce 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ s MŠ - Prakovce:ZŠ s MŠ - Veľký Folkmar ZŠ s MŠ Prakovce 19.09.2018 10:00 0 : 2
ZŠ s MŠ - Prakovce:ZŠ Hlavná - Gelnica ZŠ s MŠ Prakovce 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ s MŠ - Veľký Folkmar:ZŠ s MŠ - Helcmanovce ZŠ s MŠ Prakovce 19.09.2018 11:20 4 : 0
ZŠ Hlavná - Gelnica:ZŠ s MŠ - Veľký Folkmar ZŠ s MŠ Veľký Folkmar 14.11.2018 12:00 0 : 1
ZŠ s MŠ - Prakovce:ZŠ s MŠ - Helcmanovce 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ s MŠ - Helcmanovce:ZŠ Hlavná - Gelnica 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ s MŠ - Veľký Folkmar:ZŠ s MŠ - Prakovce ZŠ s MŠ Veľký Folkmar 14.11.2018 14:00 3 : 0
ZŠ Hlavná - Gelnica:ZŠ s MŠ - Prakovce 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ s MŠ - Helcmanovce:ZŠ s MŠ - Veľký Folkmar ZŠ s MŠ Veľký Folkmar 14.11.2018 15:20 0 : 0

Skupina GELNICA A OKOLIE 2

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Jaklovce:ZŠ - Mníšek nad Hnilcom 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ s MŠ - Smolník:ZŠ - Kluknava 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ - Mníšek nad Hnilcom:ZŠ s MŠ - Smolník 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ - Kluknava:ZŠ - Jaklovce 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ - Kluknava:ZŠ - Mníšek nad Hnilcom 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ - Jaklovce:ZŠ s MŠ - Smolník 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ - Mníšek nad Hnilcom:ZŠ - Jaklovce 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ - Kluknava:ZŠ s MŠ - Smolník 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ s MŠ - Smolník:ZŠ - Mníšek nad Hnilcom 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ - Jaklovce:ZŠ - Kluknava 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ - Mníšek nad Hnilcom:ZŠ - Kluknava 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ s MŠ - Smolník:ZŠ - Jaklovce 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina TREBIŠOV

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Gymnázium - Trebišov:CZŠ sv. Juraja - Trebišov 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Komenského - Trebišov:ZŠ M. R. Štefánika - Trebišov 19.09.2018 08:40 - : -
CZŠ sv. Juraja - Trebišov:ZŠ Komenského - Trebišov 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ M. R. Štefánika - Trebišov:Gymnázium - Trebišov 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ M. R. Štefánika - Trebišov:CZŠ sv. Juraja - Trebišov 19.09.2018 10:40 - : -
Gymnázium - Trebišov:ZŠ Komenského - Trebišov 19.09.2018 11:20 - : -
CZŠ sv. Juraja - Trebišov:Gymnázium - Trebišov 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ M. R. Štefánika - Trebišov:ZŠ Komenského - Trebišov 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Komenského - Trebišov:CZŠ sv. Juraja - Trebišov 14.11.2018 13:20 - : -
Gymnázium - Trebišov:ZŠ M. R. Štefánika - Trebišov 14.11.2018 14:00 - : -
CZŠ sv. Juraja - Trebišov:ZŠ M. R. Štefánika - Trebišov 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Komenského - Trebišov:Gymnázium - Trebišov 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina NOVÉ ZÁMKY A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ K. Strmeňa - Palárikovo:ZŠ - Úľany nad Žitavou Nové Zámky 10.10.2018 09:15 3 : 0
ZŠ - Mojzesovo:ZŠ G. Betlehena - Nové Zámky Nové Zámky 10.10.2018 09:45 0 : 3
ZŠ - Úľany nad Žitavou:ZŠ - Mojzesovo Nové Zámky 10.10.2018 10:10 0 : 0
ZŠ G. Betlehena - Nové Zámky:ZŠ K. Strmeňa - Palárikovo Nové Zámky 10.10.2018 10:40 20 : 0
ZŠ G. Betlehena - Nové Zámky:ZŠ - Úľany nad Žitavou Nové Zámky 10.10.2018 11:10 3 : 0
ZŠ K. Strmeňa - Palárikovo:ZŠ - Mojzesovo Nové Zámky 10.10.2018 11:45 3 : 0
ZŠ - Úľany nad Žitavou:ZŠ K. Strmeňa - Palárikovo Nové Zámky 15.11.2018 09:00 0 : 0
ZŠ G. Betlehena - Nové Zámky:ZŠ - Mojzesovo Nové Zámky 15.11.2018 09:30 3 : 0
ZŠ - Mojzesovo:ZŠ - Úľany nad Žitavou Nové Zámky 15.11.2018 13:20 0 : 0
ZŠ K. Strmeňa - Palárikovo:ZŠ G. Betlehena - Nové Zámky Nové Zámky 15.11.2018 10:00 0 : 3
ZŠ - Úľany nad Žitavou:ZŠ G. Betlehena - Nové Zámky Nové Zámky 15.11.2018 10:30 0 : 3
ZŠ - Mojzesovo:ZŠ K. Strmeňa - Palárikovo Nové Zámky 15.11.2018 11:00 0 : 0
ZŠ SNP 5 - Šurany:ZŠ - Mojzesovo 10.10.2018 09:20 3 : 0
ZŠ - Úľany nad Žitavou:ZŠ SNP 5 - Šurany 10.10.2018 11:20 0 : 3
ZŠ SNP 5 - Šurany:ZŠ K. Strmeňa - Palárikovo 10.10.2018 12:40 11 : 4
ZŠ G. Betlehena - Nové Zámky:ZŠ SNP 5 - Šurany 10.10.2018 13:20 7 : 2
ZŠ - Mojzesovo:ZŠ SNP 5 - Šurany Nové Zámky 15.11.2018 11:25 0 : 3
ZŠ SNP 5 - Šurany:ZŠ - Úľany nad Žitavou Nové Zámky 15.11.2018 11:40 3 : 0
ZŠ K. Strmeňa - Palárikovo:ZŠ SNP 5 - Šurany Nové Zámky 15.11.2018 12:15 0 : 3
ZŠ SNP 5 - Šurany:ZŠ G. Betlehena - Nové Zámky Nové Zámky 15.11.2018 12:45 4 : 18

Skupina NITRA 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Tulipánová - Nitra:ZŠ Fatranská - Nitra 19.09.2018 08:00 2 : 0
ZŠ Beethovenova - Nitra:ZŠ Topoľová - Nitra 19.09.2018 08:40 2 : 0
ZŠ Fatranská - Nitra:ZŠ Beethovenova - Nitra 19.09.2018 09:20 1 : 0
ZŠ Topoľová - Nitra:ZŠ Tulipánová - Nitra 19.09.2018 10:00 0 : 1
ZŠ Topoľová - Nitra:ZŠ Fatranská - Nitra 19.09.2018 10:40 0 : 0
ZŠ Tulipánová - Nitra:ZŠ Beethovenova - Nitra 19.09.2018 11:20 2 : 0
ZŠ Fatranská - Nitra:ZŠ Tulipánová - Nitra 14.11.2018 12:00 0 : 1
ZŠ Topoľová - Nitra:ZŠ Beethovenova - Nitra 14.11.2018 12:40 1 : 3
ZŠ Beethovenova - Nitra:ZŠ Fatranská - Nitra 14.11.2018 13:20 1 : 2
ZŠ Tulipánová - Nitra:ZŠ Topoľová - Nitra 14.11.2018 14:00 1 : 0
ZŠ Fatranská - Nitra:ZŠ Topoľová - Nitra 14.11.2018 14:40 2 : 2
ZŠ Beethovenova - Nitra:ZŠ Tulipánová - Nitra 14.11.2018 15:20 0 : 1

Skupina NITRA 2

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Nábrežie mládeže - Nitra:ZŠ Benkova - Nitra 19.09.2018 08:00 3 : 0
ZŠ Škultétyho - Nitra:ZŠ Nábrežie mládeže - Nitra 19.09.2018 08:40 2 : 3
ZŠ Benkova - Nitra:ZŠ Škultétyho - Nitra 19.09.2018 09:20 0 : 3
ZŠ Benkova - Nitra:ZŠ Nábrežie mládeže - Nitra 14.11.2018 10:00 0 : 3
ZŠ Nábrežie mládeže - Nitra:ZŠ Škultétyho - Nitra 14.11.2018 10:40 1 : 0
ZŠ Škultétyho - Nitra:ZŠ Benkova - Nitra 14.11.2018 11:20 3 : 0

Skupina ZLATÉ MORAVCE A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ J. V. Šimka - Žitavany:ZŠ Pribinova - Zlaté Moravce 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ s MŠ - Červený Hrádok:ZŠ Robotnícka - Zlaté Moravce 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Pribinova - Zlaté Moravce:ZŠ s MŠ - Červený Hrádok 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Robotnícka - Zlaté Moravce:ZŠ J. V. Šimka - Žitavany 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Robotnícka - Zlaté Moravce:ZŠ Pribinova - Zlaté Moravce 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ J. V. Šimka - Žitavany:ZŠ s MŠ - Červený Hrádok 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Pribinova - Zlaté Moravce:ZŠ J. V. Šimka - Žitavany 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Robotnícka - Zlaté Moravce:ZŠ s MŠ - Červený Hrádok 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ s MŠ - Červený Hrádok:ZŠ Pribinova - Zlaté Moravce 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ J. V. Šimka - Žitavany:ZŠ Robotnícka - Zlaté Moravce 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Pribinova - Zlaté Moravce:ZŠ Robotnícka - Zlaté Moravce 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ s MŠ - Červený Hrádok:ZŠ J. V. Šimka - Žitavany 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina LEVICE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Saratovská 85 - Levice:ZŠ Andreja Kmeťa - Levice 19.09.2018 08:00 8 : 2
ZŠ Ul. sv Michala - Levice:ZŠ Saratovská 43 - Levice 19.09.2018 08:40 6 : 1
ZŠ Andreja Kmeťa - Levice:ZŠ Ul. sv Michala - Levice 19.09.2018 09:20 3 : 3
ZŠ Saratovská 43 - Levice:ZŠ Saratovská 85 - Levice 19.09.2018 10:00 2 : 5
ZŠ Saratovská 43 - Levice:ZŠ Andreja Kmeťa - Levice 19.09.2018 10:40 1 : 3
ZŠ Saratovská 85 - Levice:ZŠ Ul. sv Michala - Levice 19.09.2018 11:20 9 : 5
ZŠ Andreja Kmeťa - Levice:ZŠ Saratovská 85 - Levice 14.11.2018 12:00 5 : 9
ZŠ Saratovská 43 - Levice:ZŠ Ul. sv Michala - Levice 14.11.2018 12:40 3 : 6
ZŠ Ul. sv Michala - Levice:ZŠ Andreja Kmeťa - Levice 14.11.2018 13:20 5 : 0
ZŠ Saratovská 85 - Levice:ZŠ Saratovská 43 - Levice 14.11.2018 14:00 6 : 2
ZŠ Andreja Kmeťa - Levice:ZŠ Saratovská 43 - Levice 14.11.2018 14:40 5 : 2
ZŠ Ul. sv Michala - Levice:ZŠ Saratovská 85 - Levice 14.11.2018 15:20 5 : 8

Skupina ŠAĽA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ - Hájske:ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM - Šaľa 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ J. Hollého - Šaľa:ZŠ - Močenok 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM - Šaľa:ZŠ J. Hollého - Šaľa 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ - Močenok:ZŠ s MŠ - Hájske 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ - Močenok:ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM - Šaľa 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ s MŠ - Hájske:ZŠ J. Hollého - Šaľa 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM - Šaľa:ZŠ s MŠ - Hájske 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ - Močenok:ZŠ J. Hollého - Šaľa 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ J. Hollého - Šaľa:ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM - Šaľa 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ s MŠ - Hájske:ZŠ - Močenok 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM - Šaľa:ZŠ - Močenok 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ J. Hollého - Šaľa:ZŠ s MŠ - Hájske 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina ŠARIŠ

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Raslavice:ZŠ - Veľký Šariš ZŠ Veľký Šariš 20.09.2018 08:00 0 : 6
ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany:ZŠ - Fintice ZŠ Veľký Šariš 20.09.2018 08:40 1 : 2
ZŠ - Veľký Šariš:ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany ZŠ Veľký Šariš 20.09.2018 09:20 7 : 1
ZŠ - Fintice:ZŠ - Raslavice ZŠ Veľký Šariš 20.09.2018 10:00 5 : 2
ZŠ - Fintice:ZŠ - Veľký Šariš ZŠ Veľký Šariš 20.09.2018 10:40 1 : 6
ZŠ - Raslavice:ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany ZŠ Veľký Šariš 20.09.2018 11:20 6 : 2
ZŠ - Veľký Šariš:ZŠ - Raslavice ZŠ Veľký Šariš 16.11.2018 08:00 4 : 1
ZŠ - Fintice:ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany ZŠ Veľký Šariš 16.11.2018 08:40 2 : 1
ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany:ZŠ - Veľký Šariš ZŠ Veľký Šariš 16.11.2018 09:20 2 : 7
ZŠ - Raslavice:ZŠ - Fintice ZŠ Veľký Šariš 16.11.2018 10:00 0 : 1
ZŠ - Veľký Šariš:ZŠ - Fintice ZŠ Veľký Šariš 16.11.2018 10:40 3 : 1
ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany:ZŠ - Raslavice ZŠ Veľký Šariš 16.11.2018 11:20 2 : 3

Skupina PREŠOV 3

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ M. Nešpora - Prešov:ZŠ - Ľubotice ZŠ Ľubotice 19.09.2018 08:00 4 : 1
ZŠ Lesnícka - Prešov:ZŠ Šmeralova - Prešov 19.09.2018 08:40 8 : 1
ZŠ - Ľubotice:ZŠ Lesnícka - Prešov 19.09.2018 09:20 8 : 7
ZŠ Šmeralova - Prešov:ZŠ M. Nešpora - Prešov 19.09.2018 10:00 2 : 11
ZŠ Šmeralova - Prešov:ZŠ - Ľubotice 19.09.2018 10:40 4 : 5 P
ZŠ M. Nešpora - Prešov:ZŠ Lesnícka - Prešov 19.09.2018 11:20 8 : 7
ZŠ - Ľubotice:ZŠ M. Nešpora - Prešov ZŠ Ľubotice 23.11.2018 08:00 2 : 5
ZŠ Šmeralova - Prešov:ZŠ Lesnícka - Prešov ZŠ Ľubotice 23.11.2018 08:40 0 : 7
ZŠ Lesnícka - Prešov:ZŠ - Ľubotice ZŠ Ľubotice 23.11.2018 09:20 4 : 5
ZŠ M. Nešpora - Prešov:ZŠ Šmeralova - Prešov ZŠ Ľubotice 23.11.2018 10:00 9 : 1
ZŠ - Ľubotice:ZŠ Šmeralova - Prešov ZŠ Ľubotice 23.11.2018 10:40 8 : 2
ZŠ Lesnícka - Prešov:ZŠ M. Nešpora - Prešov ZŠ Ľubotice 23.11.2018 11:20 3 : 5

Skupina PREŠOV 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Bajkalská - Prešov:Elba SŠG - Prešov SZŠ DSA Mukačevská 12.10.2018 10:20 0 : 1
ZŠ DSA Mukačevská:SSŠ ESS Solivarská - Prešov SZŠ DSA Mukačevská 12.10.2018 09:30 0 : 7
Elba SŠG - Prešov:ZŠ DSA Mukačevská SZŠ DSA Mukačevská 12.10.2018 08:40 4 : 3
SSŠ ESS Solivarská - Prešov:ZŠ Bajkalská - Prešov SZŠ DSA Mukačevská 12.10.2018 08:00 2 : 1
SSŠ ESS Solivarská - Prešov:Elba SŠG - Prešov SZŠ DSA Mukačevská 12.10.2018 11:00 3 : 4
ZŠ Bajkalská - Prešov:ZŠ DSA Mukačevská SZŠ DSA Mukačevská 12.10.2018 11:40 2 : 5
Elba SŠG - Prešov:ZŠ Bajkalská - Prešov SZŠ DSA Mukačevská 14.11.2018 08:40 1 : 4
SSŠ ESS Solivarská - Prešov:ZŠ DSA Mukačevská SZŠ DSA Mukačevská 14.11.2018 08:00 5 : 1
ZŠ DSA Mukačevská:Elba SŠG - Prešov SZŠ DSA Mukačevská 14.11.2018 11:40 6 : 4
ZŠ Bajkalská - Prešov:SSŠ ESS Solivarská - Prešov SZŠ DSA Mukačevská 14.11.2018 11:00 2 : 9
Elba SŠG - Prešov:SSŠ ESS Solivarská - Prešov SZŠ DSA Mukačevská 15.11.2018 09:30 2 : 5
ZŠ DSA Mukačevská:ZŠ Bajkalská - Prešov SZŠ DSA Mukačevská 14.11.2018 10:20 1 : 3

Skupina PREŠOV 2

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Májové námestie - Prešov:ZŠ Sibírska - Prešov ZŠ Šrobárova 19.09.2018 09:00 10 : 0
ZŠ Važecká - Prešov:ZŠ Šrobárova - Prešov ZŠ Šrobárova 19.09.2018 09:40 1 : 2
ZŠ Sibírska - Prešov:ZŠ Važecká - Prešov ZŠ Šrobárova 19.09.2018 10:20 1 : 7
ZŠ Šrobárova - Prešov:ZŠ Májové námestie - Prešov ZŠ Šrobárova 19.09.2018 11:00 1 : 6
ZŠ Šrobárova - Prešov:ZŠ Sibírska - Prešov ZŠ Šrobárova 19.09.2018 11:40 5 : 3
ZŠ Májové námestie - Prešov:ZŠ Važecká - Prešov ZŠ Šrobárova 19.09.2018 12:20 5 : 2
ZŠ Sibírska - Prešov:ZŠ Májové námestie - Prešov ZS Srobarova Presov 14.11.2018 12:00 1 : 6
ZŠ Šrobárova - Prešov:ZŠ Važecká - Prešov ZS Srobarova Presov 09.10.2018 10:00 2 : 0
ZŠ Važecká - Prešov:ZŠ Sibírska - Prešov ZS Srobarova Presov 09.10.2018 10:30 3 : 6
ZŠ Májové námestie - Prešov:ZŠ Šrobárova - Prešov ZS Srobarova Presov 09.10.2018 11:00 3 : 2
ZŠ Sibírska - Prešov:ZŠ Šrobárova - Prešov ZS Srobarova Presov 09.10.2018 11:30 4 : 6
ZŠ Važecká - Prešov:ZŠ Májové námestie - Prešov ZS Srobarova Presov 09.10.2018 12:00 0 : 9

Skupina STARÁ ĽUBOVŇA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda - Stará Ľubovňa:ZŠ Za vodou - Stará Ľubovňa 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Komenského - Stará Ľubovňa:ZŠ Levočská - Stará Ľubovňa 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Za vodou - Stará Ľubovňa:ZŠ Komenského - Stará Ľubovňa 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Levočská - Stará Ľubovňa:ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda - Stará Ľubovňa 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Levočská - Stará Ľubovňa:ZŠ Za vodou - Stará Ľubovňa 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda - Stará Ľubovňa:ZŠ Komenského - Stará Ľubovňa 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Za vodou - Stará Ľubovňa:ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda - Stará Ľubovňa 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Levočská - Stará Ľubovňa:ZŠ Komenského - Stará Ľubovňa 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Komenského - Stará Ľubovňa:ZŠ Za vodou - Stará Ľubovňa 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda - Stará Ľubovňa:ZŠ Levočská - Stará Ľubovňa 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Za vodou - Stará Ľubovňa:ZŠ Levočská - Stará Ľubovňa 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Komenského - Stará Ľubovňa:ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda - Stará Ľubovňa 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina SVIDNÍK

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
CZŠ sv. Juraja - Svidník:ZŠ Komenského - Svidník 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ, Ulica 8. mája - Svidník:SŠ Centrálna - Svidník 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Komenského - Svidník:ZŠ, Ulica 8. mája - Svidník 19.09.2018 09:20 - : -
SŠ Centrálna - Svidník:CZŠ sv. Juraja - Svidník 19.09.2018 10:00 - : -
SŠ Centrálna - Svidník:ZŠ Komenského - Svidník 19.09.2018 10:40 - : -
CZŠ sv. Juraja - Svidník:ZŠ, Ulica 8. mája - Svidník 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Komenského - Svidník:CZŠ sv. Juraja - Svidník 14.11.2018 12:00 - : -
SŠ Centrálna - Svidník:ZŠ, Ulica 8. mája - Svidník 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ, Ulica 8. mája - Svidník:ZŠ Komenského - Svidník 14.11.2018 13:20 - : -
CZŠ sv. Juraja - Svidník:SŠ Centrálna - Svidník 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Komenského - Svidník:SŠ Centrálna - Svidník 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ, Ulica 8. mája - Svidník:CZŠ sv. Juraja - Svidník 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina VRANOV NAD TOPĽOU

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Lúčna - Vranov nad Topľou:ZŠ Kukučínova - Vranov n. Topľou Vranov 19.09.2018 08:40 6 : 3
ZŠ Juh - Vranov n. Topľou:ZŠ Lúčna - Vranov nad Topľou 19.09.2018 09:20 11 : 4
ZŠ Kukučínova - Vranov n. Topľou:ZŠ Juh - Vranov n. Topľou 19.09.2018 10:40 0 : 6
ZŠ Kukučínova - Vranov n. Topľou:ZŠ Lúčna - Vranov nad Topľou 14.11.2018 12:40 0 : 5
ZŠ Lúčna - Vranov nad Topľou:ZŠ Juh - Vranov n. Topľou 14.11.2018 13:20 4 : 7
ZŠ Juh - Vranov n. Topľou:ZŠ Kukučínova - Vranov n. Topľou 14.11.2018 14:40 5 : 0

Skupina KEŽMAROK

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ sv. Kríža - Kežmarok:ZŠ Dr. D. Fischera - Kežmarok Kežmarok 14.11.2018 08:30 0 : 1
ZŠ Grundschule - Kežmarok:ZŠ s MŠ Nižná brána - Kežmarok Kežmarok 14.11.2018 09:00 0 : 4
ZŠ Dr. D. Fischera - Kežmarok:ZŠ Grundschule - Kežmarok Kežmarok 14.11.2018 10:10 5 : 3
ZŠ s MŠ Nižná brána - Kežmarok:ZŠ s MŠ sv. Kríža - Kežmarok Kežmarok 14.11.2018 09:40 5 : 0
ZŠ s MŠ Nižná brána - Kežmarok:ZŠ Dr. D. Fischera - Kežmarok Kežmarok 14.11.2018 11:20 4 : 0
ZŠ s MŠ sv. Kríža - Kežmarok:ZŠ Grundschule - Kežmarok Kežmarok 14.11.2018 10:50 3 : 6
ZŠ Dr. D. Fischera - Kežmarok:ZŠ s MŠ sv. Kríža - Kežmarok Kežmarok 18.10.2018 09:00 9 : 0
ZŠ s MŠ Nižná brána - Kežmarok:ZŠ Grundschule - Kežmarok Kežmarok 18.10.2018 08:30 1 : 0
ZŠ Grundschule - Kežmarok:ZŠ Dr. D. Fischera - Kežmarok Kežmarok 18.10.2018 09:40 1 : 7
ZŠ s MŠ sv. Kríža - Kežmarok:ZŠ s MŠ Nižná brána - Kežmarok Kežmarok 18.10.2018 10:10 1 : 6
ZŠ Dr. D. Fischera - Kežmarok:ZŠ s MŠ Nižná brána - Kežmarok Kežmarok 18.10.2018 10:50 4 : 3
ZŠ Grundschule - Kežmarok:ZŠ s MŠ sv. Kríža - Kežmarok Kežmarok 18.10.2018 11:20 3 : 0

Skupina LIPANY - ŠIROKÉ A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Široké:ZŠ Hviezdoslavova - Lipany MSH - Lipany 28.09.2018 08:00 1 : 6
ZŠ s MŠ - Pečovská Nová Ves:ZŠ s MŠ - Šarišské Dravce MSH - Lipany 28.09.2018 08:40 4 : 13
ZŠ Hviezdoslavova - Lipany:ZŠ s MŠ - Pečovská Nová Ves MSH - Lipany 28.09.2018 09:20 15 : 0
ZŠ s MŠ - Šarišské Dravce:ZŠ - Široké MSH - Lipany 28.09.2018 10:00 9 : 2
ZŠ s MŠ - Šarišské Dravce:ZŠ Hviezdoslavova - Lipany MSH - Lipany 28.09.2018 10:40 4 : 6
ZŠ - Široké:ZŠ s MŠ - Pečovská Nová Ves MSH - Lipany 28.09.2018 11:20 4 : 1
ZŠ Hviezdoslavova - Lipany:ZŠ - Široké MSH - Lipany 14.11.2018 08:00 13 : 2
ZŠ s MŠ - Šarišské Dravce:ZŠ s MŠ - Pečovská Nová Ves MSH - Lipany 14.11.2018 08:45 8 : 5
ZŠ s MŠ - Pečovská Nová Ves:ZŠ Hviezdoslavova - Lipany MSH - Lipany 14.11.2018 09:30 1 : 21
ZŠ - Široké:ZŠ s MŠ - Šarišské Dravce MSH - Lipany 14.11.2018 10:15 1 : 12
ZŠ Hviezdoslavova - Lipany:ZŠ s MŠ - Šarišské Dravce MSH - Lipany 14.11.2018 11:00 9 : 8
ZŠ s MŠ - Pečovská Nová Ves:ZŠ - Široké MSH - Lipany 14.11.2018 11:45 1 : 3

Skupina SABINOV

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ súkromná - Sabinov:ZŠ 17. novembra - Sabinov Mestská hala Sabinov 19.09.2018 08:00 3 : 1
ZŠ cirkevná - Sabinov:ZŠ Komenského - Sabinov Mestská hala Sabinov 19.09.2018 08:40 1 : 2
ZŠ 17. novembra - Sabinov:ZŠ cirkevná - Sabinov Mestská hala Sabinov 19.09.2018 09:20 2 : 1
ZŠ Komenského - Sabinov:ZŠ súkromná - Sabinov Mestská hala Sabinov 19.09.2018 10:00 6 : 0
ZŠ Komenského - Sabinov:ZŠ 17. novembra - Sabinov Mestská hala Sabinov 19.09.2018 10:40 4 : 1
ZŠ súkromná - Sabinov:ZŠ cirkevná - Sabinov Mestská hala Sabinov 19.09.2018 11:20 2 : 6
ZŠ 17. novembra - Sabinov:ZŠ súkromná - Sabinov Mestská hala Sabinov 14.11.2018 12:00 2 : 3 P
ZŠ Komenského - Sabinov:ZŠ cirkevná - Sabinov Mestská hala Sabinov 14.11.2018 12:40 1 : 0
ZŠ cirkevná - Sabinov:ZŠ 17. novembra - Sabinov Mestská hala Sabinov 14.11.2018 13:20 4 : 0
ZŠ súkromná - Sabinov:ZŠ Komenského - Sabinov Mestská hala Sabinov 14.11.2018 14:00 1 : 4
ZŠ 17. novembra - Sabinov:ZŠ Komenského - Sabinov Mestská hala Sabinov 14.11.2018 14:40 1 : 8
ZŠ cirkevná - Sabinov:ZŠ súkromná - Sabinov Mestská hala Sabinov 14.11.2018 15:20 6 : 2

Skupina SNINA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Komenského - Snina:CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla - Belá nad Cirochou 19.09.2018 08:00 4 : 3
ZŠ Študentská - Snina:ZŠ s MŠ Sninská - Zemplínske Hámre 19.09.2018 08:40 9 : 0
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla - Belá nad Cirochou:ZŠ Študentská - Snina 19.09.2018 09:20 1 : 7
ZŠ s MŠ Sninská - Zemplínske Hámre:ZŠ Komenského - Snina 19.09.2018 10:00 2 : 1
ZŠ s MŠ Sninská - Zemplínske Hámre:CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla - Belá nad Cirochou 19.09.2018 10:40 3 : 2
ZŠ Komenského - Snina:ZŠ Študentská - Snina 19.09.2018 11:20 5 : 6 P
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla - Belá nad Cirochou:ZŠ Komenského - Snina 14.11.2018 12:00 4 : 2
ZŠ s MŠ Sninská - Zemplínske Hámre:ZŠ Študentská - Snina 14.11.2018 12:40 1 : 7
ZŠ Študentská - Snina:CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla - Belá nad Cirochou 14.11.2018 13:20 4 : 5
ZŠ Komenského - Snina:ZŠ s MŠ Sninská - Zemplínske Hámre 14.11.2018 14:00 3 : 4 P
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla - Belá nad Cirochou:ZŠ s MŠ Sninská - Zemplínske Hámre 14.11.2018 14:40 4 : 0
ZŠ Študentská - Snina:ZŠ Komenského - Snina 14.11.2018 15:20 2 : 0

Skupina LEVOČA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ - Spišský Hrhov:ZŠ Námestie Š. Kluberta - Levoča Športová hala 19.09.2018 08:00 2 : 1
ZŠ G. Haina - Levoča:ZŠ Francisciho - Levoča Športová hala 19.09.2018 08:40 2 : 1
ZŠ Námestie Š. Kluberta - Levoča:ZŠ G. Haina - Levoča Športová hala 19.09.2018 09:20 2 : 0
ZŠ Francisciho - Levoča:ZŠ s MŠ - Spišský Hrhov Športová hala 19.09.2018 10:00 2 : 3
ZŠ Francisciho - Levoča:ZŠ Námestie Š. Kluberta - Levoča Športová hala 19.09.2018 10:40 1 : 2
ZŠ s MŠ - Spišský Hrhov:ZŠ G. Haina - Levoča Športová hala 19.09.2018 11:20 0 : 5
ZŠ Námestie Š. Kluberta - Levoča:ZŠ s MŠ - Spišský Hrhov 14.11.2018 12:00 1 : 2
ZŠ Francisciho - Levoča:ZŠ G. Haina - Levoča ZŠ Spišský Hrhov 28.11.2018 08:00 2 : 4
ZŠ G. Haina - Levoča:ZŠ Námestie Š. Kluberta - Levoča 14.11.2018 13:20 2 : 1
ZŠ s MŠ - Spišský Hrhov:ZŠ Francisciho - Levoča ZŠ Spišský Hrhov 28.11.2018 09:10 3 : 1
ZŠ Námestie Š. Kluberta - Levoča:ZŠ Francisciho - Levoča ZŠ Spišský Hrhov 28.11.2018 11:20 1 : 2
ZŠ G. Haina - Levoča:ZŠ s MŠ - Spišský Hrhov 14.11.2018 15:20 5 : 1

Extra - Skupina VYSOKÉ TATRY A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Tatranská Lomnica:ZŠ - Spišské Bystré 19.09.2018 08:00 2 : 7
ZŠ s MŠ Dostojevského - Poprad:ZŠ s MŠ - Dolný Smokovec 19.09.2018 08:40 2 : 4
ZŠ Komenského - Svit:ZŠ s MŠ Dostojevského - Poprad 19.09.2018 09:20 7 : 2
ZŠ s MŠ - Dolný Smokovec:ZŠ - Tatranská Lomnica 19.09.2018 10:00 7 : 5
ZŠ - Spišské Bystré:ZŠ s MŠ - Dolný Smokovec 19.09.2018 10:40 6 : 0
ZŠ - Tatranská Lomnica:ZŠ Komenského - Svit 19.09.2018 11:20 4 : 7
ZŠ s MŠ Dostojevského - Poprad:ZŠ - Tatranská Lomnica 19.09.2018 12:00 5 : 4
ZŠ Komenského - Svit:ZŠ - Spišské Bystré 19.09.2018 12:40 1 : 6
ZŠ s MŠ - Dolný Smokovec:ZŠ Komenského - Svit 19.09.2018 13:20 1 : 4
ZŠ - Spišské Bystré:ZŠ s MŠ Dostojevského - Poprad 19.09.2018 14:00 7 : 4
ZŠ - Spišské Bystré:ZŠ - Tatranská Lomnica 14.11.2018 14:40 5 : 2
ZŠ s MŠ - Dolný Smokovec:ZŠ s MŠ Dostojevského - Poprad 14.11.2018 15:20 1 : 1
ZŠ s MŠ Dostojevského - Poprad:ZŠ Komenského - Svit 14.11.2018 16:00 1 : 1
ZŠ - Tatranská Lomnica:ZŠ s MŠ - Dolný Smokovec 14.11.2018 16:40 1 : 1
ZŠ s MŠ - Dolný Smokovec:ZŠ - Spišské Bystré 14.11.2018 17:20 2 : 5
ZŠ Komenského - Svit:ZŠ - Tatranská Lomnica 14.11.2018 18:00 1 : 1
ZŠ - Tatranská Lomnica:ZŠ s MŠ Dostojevského - Poprad 14.11.2018 18:40 1 : 1
ZŠ - Spišské Bystré:ZŠ Komenského - Svit 14.11.2018 19:20 5 : 3
ZŠ Komenského - Svit:ZŠ s MŠ - Dolný Smokovec 14.11.2018 20:00 1 : 1
ZŠ s MŠ Dostojevského - Poprad:ZŠ - Spišské Bystré 14.11.2018 20:40 1 : 9

Extra skupina BARDEJOV

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Komenského - Bardejov:ZŠ - B. Krpelca 19.09.2018 08:00 1 : 5
ZŠ - Malcov:ZŠ Wolkerová - Bardejov 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ s MŠ pod Vinbagrom Bardejov:ZŠ - Malcov 19.09.2018 09:20 2 : 6
ZŠ Wolkerová - Bardejov:ZŠ Komenského - Bardejov 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ - B. Krpelca:ZŠ Wolkerová - Bardejov 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ Komenského - Bardejov:ZŠ s MŠ pod Vinbagrom Bardejov 19.09.2018 11:20 2 : 2
ZŠ - Malcov:ZŠ Komenského - Bardejov 19.09.2018 12:00 0 : 4
ZŠ s MŠ pod Vinbagrom Bardejov:ZŠ - B. Krpelca 19.09.2018 12:40 6 : 3
ZŠ Wolkerová - Bardejov:ZŠ s MŠ pod Vinbagrom Bardejov 19.09.2018 13:20 - : -
ZŠ - B. Krpelca:ZŠ - Malcov 19.09.2018 14:00 3 : 1
ZŠ - B. Krpelca:ZŠ Komenského - Bardejov 14.11.2018 14:40 2 : 2
ZŠ Wolkerová - Bardejov:ZŠ - Malcov 14.11.2018 15:20 - : -
ZŠ - Malcov:ZŠ s MŠ pod Vinbagrom Bardejov 14.11.2018 16:00 4 : 2
ZŠ Komenského - Bardejov:ZŠ Wolkerová - Bardejov 14.11.2018 16:40 - : -
ZŠ Wolkerová - Bardejov:ZŠ - B. Krpelca 14.11.2018 17:20 - : -
ZŠ s MŠ pod Vinbagrom Bardejov:ZŠ Komenského - Bardejov 14.11.2018 18:00 1 : 4
ZŠ Komenského - Bardejov:ZŠ - Malcov 14.11.2018 18:40 2 : 2
ZŠ - B. Krpelca:ZŠ s MŠ pod Vinbagrom Bardejov 14.11.2018 19:20 2 : 3
ZŠ s MŠ pod Vinbagrom Bardejov:ZŠ Wolkerová - Bardejov 14.11.2018 20:00 - : -
ZŠ - Malcov:ZŠ - B. Krpelca 14.11.2018 20:40 1 : 2

Skupina VRANOV NAD TOPĽOU A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Štúrova - Hanušovce n. Topľou:ZŠ - Bystré ZŠ Hanušovce 10.10.2018 13:50 2 : 0
ZŠ - Sečovská Polianka:ZŠ Štúrova - Hanušovce n. Topľou ZŠ Hanušovce 10.10.2018 10:45 0 : 3
ZŠ - Bystré:ZŠ - Sečovská Polianka 10.10.2018 12:25 0 : 3
ZŠ - Bystré:ZŠ Štúrova - Hanušovce n. Topľou 14.11.2018 12:40 2 : 8
ZŠ Štúrova - Hanušovce n. Topľou:ZŠ - Sečovská Polianka 14.11.2018 13:20 3 : 0
ZŠ - Sečovská Polianka:ZŠ - Bystré 14.11.2018 14:40 4 : 2

Skupina POVAŽSKÁ BYSTRICA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SZŠ DSA - Považská Bystrica:ZŠ Nemocničná - Považská Bystrica 19.09.2018 08:00 6 : 7
ZŠ sv. Augustína - Považská Bystrica:ZŠ Stred - Považská Bystrica 19.09.2018 08:40 1 : 7
ZŠ Nemocničná - Považská Bystrica:ZŠ sv. Augustína - Považská Bystrica 19.09.2018 09:20 5 : 5
ZŠ Stred - Považská Bystrica:SZŠ DSA - Považská Bystrica 19.09.2018 10:00 8 : 1
ZŠ Stred - Považská Bystrica:ZŠ Nemocničná - Považská Bystrica 19.09.2018 10:40 5 : 1
SZŠ DSA - Považská Bystrica:ZŠ sv. Augustína - Považská Bystrica 19.09.2018 11:20 3 : 6
ZŠ Nemocničná - Považská Bystrica:SZŠ DSA - Považská Bystrica 14.11.2018 12:00 7 : 1
ZŠ Stred - Považská Bystrica:ZŠ sv. Augustína - Považská Bystrica 14.11.2018 12:40 5 : 4
ZŠ sv. Augustína - Považská Bystrica:ZŠ Nemocničná - Považská Bystrica 14.11.2018 13:20 5 : 2
SZŠ DSA - Považská Bystrica:ZŠ Stred - Považská Bystrica 14.11.2018 14:00 1 : 11
ZŠ Nemocničná - Považská Bystrica:ZŠ Stred - Považská Bystrica 14.11.2018 14:40 1 : 6
ZŠ sv. Augustína - Považská Bystrica:SZŠ DSA - Považská Bystrica 14.11.2018 15:20 8 : 3

Skupina PARTIZÁNSKE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ R. Jašíka - Partizánske:ZŠ Malinovského - Partizánske ŠH Partizánske 23.10.2018 08:00 1 : 0
ZŠ Športovcov - Partizánske:8RG - Partizánske ŠH Partizánske 23.10.2018 08:40 1 : 8
ZŠ Malinovského - Partizánske:ZŠ Športovcov - Partizánske ŠH Partizánske 23.10.2018 10:00 3 : 0
8RG - Partizánske:ZŠ R. Jašíka - Partizánske ŠH Partizánske 23.10.2018 09:20 3 : 2
8RG - Partizánske:ZŠ Malinovského - Partizánske ŠH Partizánske 23.10.2018 10:40 5 : 2
ZŠ R. Jašíka - Partizánske:ZŠ Športovcov - Partizánske ŠH Partizánske 23.10.2018 11:20 2 : 1
ZŠ Malinovského - Partizánske:ZŠ R. Jašíka - Partizánske ŠH Partizánske 07.11.2018 08:40 2 : 5
8RG - Partizánske:ZŠ Športovcov - Partizánske ŠH Partizánske 07.11.2018 08:00 4 : 1
ZŠ Športovcov - Partizánske:ZŠ Malinovského - Partizánske ŠH Partizánske 07.11.2018 09:20 1 : 2
ZŠ R. Jašíka - Partizánske:8RG - Partizánske ŠH Partizánske 07.11.2018 10:00 1 : 2
ZŠ Malinovského - Partizánske:8RG - Partizánske ŠH Partizánske 07.11.2018 10:40 0 : 6
ZŠ Športovcov - Partizánske:ZŠ R. Jašíka - Partizánske ŠH Partizánske 07.11.2018 11:20 0 : 3

Skupina HANDLOVÁ

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ V. Benedikta - Nedožery-Brezany:ZŠ Školská - Handlová 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Morovnianska cesta - Handlová:ZŠ Mierové námestie - Handlová 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Školská - Handlová:ZŠ Morovnianska cesta - Handlová 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Mierové námestie - Handlová:ZŠ s MŠ V. Benedikta - Nedožery-Brezany 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Mierové námestie - Handlová:ZŠ Školská - Handlová 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ s MŠ V. Benedikta - Nedožery-Brezany:ZŠ Morovnianska cesta - Handlová 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Školská - Handlová:ZŠ s MŠ V. Benedikta - Nedožery-Brezany 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Mierové námestie - Handlová:ZŠ Morovnianska cesta - Handlová 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Morovnianska cesta - Handlová:ZŠ Školská - Handlová 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ s MŠ V. Benedikta - Nedožery-Brezany:ZŠ Mierové námestie - Handlová 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Školská - Handlová:ZŠ Mierové námestie - Handlová 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Morovnianska cesta - Handlová:ZŠ s MŠ V. Benedikta - Nedožery-Brezany 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina PÚCHOV A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ J. A. Komenského - Púchov:ZŠ - Bolešov ZŠ BOLEŠOV 16.10.2018 09:10 10 : 3
ZŠ - Mikušovce:ZŠ H. Gavloviča - Pruské ZŠ BOLEŠOV 16.10.2018 09:50 3 : 7
ZŠ - Bolešov:ZŠ - Mikušovce ZŠ BOLEŠOV 16.10.2018 10:40 2 : 8
ZŠ H. Gavloviča - Pruské:ZŠ J. A. Komenského - Púchov ZŠ BOLEŠOV 16.10.2018 11:20 4 : 3
ZŠ H. Gavloviča - Pruské:ZŠ - Bolešov ZŠ BOLEŠOV 16.10.2018 12:10 13 : 2
ZŠ J. A. Komenského - Púchov:ZŠ - Mikušovce ZŠ BOLEŠOV 16.10.2018 12:50 8 : 1
ZŠ - Bolešov:ZŠ J. A. Komenského - Púchov 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ H. Gavloviča - Pruské:ZŠ - Mikušovce 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ - Mikušovce:ZŠ - Bolešov 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ J. A. Komenského - Púchov:ZŠ H. Gavloviča - Pruské 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ - Bolešov:ZŠ H. Gavloviča - Pruské 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ - Mikušovce:ZŠ J. A. Komenského - Púchov 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina BÁNOVCE NAD BEBRAVOU A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Ul. SNP - Uhrovec:ZŠ Duklianska - Bánovce nad Bebravou 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Komenského - Bánovce nad Bebravou:ZŠ Školská - Bánovce nad Bebravou 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Duklianska - Bánovce nad Bebravou:ZŠ Komenského - Bánovce nad Bebravou 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Školská - Bánovce nad Bebravou:ZŠ Ul. SNP - Uhrovec 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Školská - Bánovce nad Bebravou:ZŠ Duklianska - Bánovce nad Bebravou 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ Ul. SNP - Uhrovec:ZŠ Komenského - Bánovce nad Bebravou 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Duklianska - Bánovce nad Bebravou:ZŠ Ul. SNP - Uhrovec 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Školská - Bánovce nad Bebravou:ZŠ Komenského - Bánovce nad Bebravou 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Komenského - Bánovce nad Bebravou:ZŠ Duklianska - Bánovce nad Bebravou 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ Ul. SNP - Uhrovec:ZŠ Školská - Bánovce nad Bebravou 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Duklianska - Bánovce nad Bebravou:ZŠ Školská - Bánovce nad Bebravou 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Komenského - Bánovce nad Bebravou:ZŠ Ul. SNP - Uhrovec 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina TRENČÍN A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ s MŠ - Soblahov:ZŠ Sedmička - Trenčín telocvicňa ZŠ s MŠ Soblahov 28.09.2018 08:00 1 : 0
ZŠ Východná - Trenčín:ZŠ Bezručova - Trenčín 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Sedmička - Trenčín:ZŠ Východná - Trenčín 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Bezručova - Trenčín:ZŠ s MŠ - Soblahov telocvičňa ZŠ s MŠ Soblahov 28.09.2018 10:00 0 : 2
ZŠ Bezručova - Trenčín:ZŠ Sedmička - Trenčín telocvičňa ZŠ s MŠ Soblahov 28.09.2018 10:40 - : -
ZŠ s MŠ - Soblahov:ZŠ Východná - Trenčín 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Sedmička - Trenčín:ZŠ s MŠ - Soblahov ZŠ Bezručova Trenčín 30.11.2018 09:00 0 : 4
ZŠ Bezručova - Trenčín:ZŠ Východná - Trenčín 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Východná - Trenčín:ZŠ Sedmička - Trenčín 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ s MŠ - Soblahov:ZŠ Bezručova - Trenčín ZŠ Bezručova Trenčín 30.11.2018 11:00 3 : 0
ZŠ Sedmička - Trenčín:ZŠ Bezručova - Trenčín 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Východná - Trenčín:ZŠ s MŠ - Soblahov 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina TRNAVA 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Slovenského učeného tovarištva - Trnava:ZŠ Maxima Gorkého - Trnava 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ K. Mahra - Trnava:ZŠ Atómova - Trnava 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Maxima Gorkého - Trnava:ZŠ K. Mahra - Trnava 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Atómova - Trnava:ZŠ Slovenského učeného tovarištva - Trnava 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Atómova - Trnava:ZŠ Maxima Gorkého - Trnava 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ Slovenského učeného tovarištva - Trnava:ZŠ K. Mahra - Trnava 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Maxima Gorkého - Trnava:ZŠ Slovenského učeného tovarištva - Trnava 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Atómova - Trnava:ZŠ K. Mahra - Trnava 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ K. Mahra - Trnava:ZŠ Maxima Gorkého - Trnava 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ Slovenského učeného tovarištva - Trnava:ZŠ Atómova - Trnava 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Maxima Gorkého - Trnava:ZŠ Atómova - Trnava 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ K. Mahra - Trnava:ZŠ Slovenského učeného tovarištva - Trnava 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina TRNAVA 2

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ A. Merici - Trnava:ZŠ J. Bottu - Trnava 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Spartakovská - Trnava:ZŠ A. Kubinu - Trnava 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ J. Bottu - Trnava:ZŠ Spartakovská - Trnava 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ A. Kubinu - Trnava:ZŠ A. Merici - Trnava 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ A. Kubinu - Trnava:ZŠ J. Bottu - Trnava 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ A. Merici - Trnava:ZŠ Spartakovská - Trnava 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ J. Bottu - Trnava:ZŠ A. Merici - Trnava 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ A. Kubinu - Trnava:ZŠ Spartakovská - Trnava 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Spartakovská - Trnava:ZŠ J. Bottu - Trnava 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ A. Merici - Trnava:ZŠ A. Kubinu - Trnava 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ J. Bottu - Trnava:ZŠ A. Kubinu - Trnava 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Spartakovská - Trnava:ZŠ A. Merici - Trnava 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina HOLÍČ A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Kopčany:ZŠ Bernolákova - Holíč 19.09.2018 08:00 0 : 13
Gymnázium F. V. Sasinka - Skalica:ZŠ Školská - Holíč 19.09.2018 08:40 0 : 5
ZŠ Bernolákova - Holíč:Gymnázium F. V. Sasinka - Skalica 19.09.2018 09:20 5 : 0
ZŠ Školská - Holíč:ZŠ - Kopčany 19.09.2018 10:00 8 : 1
ZŠ Školská - Holíč:ZŠ Bernolákova - Holíč 19.09.2018 10:40 5 : 2
ZŠ - Kopčany:Gymnázium F. V. Sasinka - Skalica 19.09.2018 11:20 5 : 0
ZŠ Bernolákova - Holíč:ZŠ - Kopčany 14.11.2018 12:00 10 : 0
ZŠ Školská - Holíč:Gymnázium F. V. Sasinka - Skalica 14.11.2018 12:40 5 : 0
Gymnázium F. V. Sasinka - Skalica:ZŠ Bernolákova - Holíč 14.11.2018 13:20 0 : 5
ZŠ - Kopčany:ZŠ Školská - Holíč 14.11.2018 14:00 4 : 9
ZŠ Bernolákova - Holíč:ZŠ Školská - Holíč 14.11.2018 14:40 1 : 8
Gymnázium F. V. Sasinka - Skalica:ZŠ - Kopčany 14.11.2018 15:20 0 : 5

Skupina SENICA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ V. P. Tótha - Senica:ZŠ Komenského - Senica 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Sadová - Senica:ZŠ s MŠ J.Mudrocha - Senica 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Komenského - Senica:ZŠ Sadová - Senica 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ s MŠ J.Mudrocha - Senica:ZŠ V. P. Tótha - Senica 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ s MŠ J.Mudrocha - Senica:ZŠ Komenského - Senica 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ V. P. Tótha - Senica:ZŠ Sadová - Senica 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Komenského - Senica:ZŠ V. P. Tótha - Senica 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ s MŠ J.Mudrocha - Senica:ZŠ Sadová - Senica 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Sadová - Senica:ZŠ Komenského - Senica 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ V. P. Tótha - Senica:ZŠ s MŠ J.Mudrocha - Senica 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Komenského - Senica:ZŠ s MŠ J.Mudrocha - Senica 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Sadová - Senica:ZŠ V. P. Tótha - Senica 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina SEREĎ

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Pata:ZŠ s MŠ K. Kuffnera - Sládkovičovo ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 19.09.2018 08:00 5 : 0
ZŠ J. A. Komenského - Sereď:CZŠ sv. Cyrila a Metoda - Sereď ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 19.09.2018 08:40 2 : 1
ZŠ s MŠ K. Kuffnera - Sládkovičovo:ZŠ J. A. Komenského - Sereď ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 19.09.2018 09:20 0 : 6
CZŠ sv. Cyrila a Metoda - Sereď:ZŠ - Pata ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 19.09.2018 10:00 0 : 5
CZŠ sv. Cyrila a Metoda - Sereď:ZŠ s MŠ K. Kuffnera - Sládkovičovo ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ - Pata:ZŠ J. A. Komenského - Sereď ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 19.09.2018 11:20 2 : 0
ZŠ s MŠ K. Kuffnera - Sládkovičovo:ZŠ - Pata ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 14.11.2018 12:00 0 : 7
CZŠ sv. Cyrila a Metoda - Sereď:ZŠ J. A. Komenského - Sereď ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 14.11.2018 12:40 0 : 5
ZŠ J. A. Komenského - Sereď:ZŠ s MŠ K. Kuffnera - Sládkovičovo ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 14.11.2018 13:20 4 : 0
ZŠ - Pata:CZŠ sv. Cyrila a Metoda - Sereď ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 14.11.2018 14:00 4 : 0
ZŠ s MŠ K. Kuffnera - Sládkovičovo:CZŠ sv. Cyrila a Metoda - Sereď ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 14.11.2018 14:40 0 : 1
ZŠ J. A. Komenského - Sereď:ZŠ - Pata ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď 14.11.2018 15:20 1 : 2

Skupina GALANTA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Z. Kodálya s VJM - Galanta:ZŠ Štvrť SNP - Galanta  Športová hala 19.09.2018 08:00 3 : 0
ZŠ Štefánikova - Galanta:ZŠ G. Dusíka - Galanta Športová hala Galanta 19.09.2018 08:40 2 : 3
ZŠ Štvrť SNP - Galanta :ZŠ Štefánikova - Galanta 19.09.2018 09:20 6 : 1
ZŠ G. Dusíka - Galanta:ZŠ Z. Kodálya s VJM - Galanta 19.09.2018 10:00 0 : 0
ZŠ G. Dusíka - Galanta:ZŠ Štvrť SNP - Galanta  19.09.2018 10:40 0 : 2
ZŠ Z. Kodálya s VJM - Galanta:ZŠ Štefánikova - Galanta 19.09.2018 11:20 1 : 0
ZŠ Štvrť SNP - Galanta :ZŠ Z. Kodálya s VJM - Galanta 14.11.2018 12:00 1 : 0
ZŠ G. Dusíka - Galanta:ZŠ Štefánikova - Galanta 14.11.2018 12:40 1 : 2
ZŠ Štefánikova - Galanta:ZŠ Štvrť SNP - Galanta  14.11.2018 13:20 2 : 0
ZŠ Z. Kodálya s VJM - Galanta:ZŠ G. Dusíka - Galanta 14.11.2018 14:00 0 : 2
ZŠ Štvrť SNP - Galanta :ZŠ G. Dusíka - Galanta 14.11.2018 14:40 0 : 2
ZŠ Štefánikova - Galanta:ZŠ Z. Kodálya s VJM - Galanta 14.11.2018 15:20 0 : 0

Skupina DUNAJSKÁ STREDA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ M. Bela - Šamorín:ZŠ Bélu Bartóka . Veľký Meder MSH D. Streda 26.10.2018 09:00 12 : 0
ZŠ Á. Vámbéryho - Dunajská Streda:Gymnázium M.R. Štefánika - Šamorín MSH D. Streda 26.10.2018 09:30 0 : 4
ZŠ Bélu Bartóka . Veľký Meder:ZŠ Á. Vámbéryho - Dunajská Streda MSH D. Streda 26.10.2018 10:30 0 : 6
Gymnázium M.R. Štefánika - Šamorín:ZŠ M. Bela - Šamorín MSH D. Streda 26.10.2018 11:00 5 : 3
Gymnázium M.R. Štefánika - Šamorín:ZŠ Bélu Bartóka . Veľký Meder MSH D. Streda 26.10.2018 12:30 19 : 0
ZŠ M. Bela - Šamorín:ZŠ Á. Vámbéryho - Dunajská Streda MSH D. Streda 26.10.2018 13:00 3 : 0
ZŠ Bélu Bartóka . Veľký Meder:ZŠ M. Bela - Šamorín MSH D. Streda 30.11.2018 09:00 - : -
Gymnázium M.R. Štefánika - Šamorín:ZŠ Á. Vámbéryho - Dunajská Streda MSH D. Streda 30.11.2018 09:30 - : -
ZŠ Á. Vámbéryho - Dunajská Streda:ZŠ Bélu Bartóka . Veľký Meder MSH D. Streda 30.11.2018 10:30 - : -
ZŠ M. Bela - Šamorín:Gymnázium M.R. Štefánika - Šamorín MSH D. Streda 30.11.2018 11:00 - : -
ZŠ Bélu Bartóka . Veľký Meder:Gymnázium M.R. Štefánika - Šamorín MSH D. Streda 30.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Á. Vámbéryho - Dunajská Streda:ZŠ M. Bela - Šamorín MSH D. Streda 30.11.2018 12:30 - : -

Skupina SKALICA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SZŠ Gorkého - Skalica:ZŠ Vajanského - Skalica ZŠ Strážnická Skalica 11.10.2018 08:00 3 : 7
ZŠ Malého - Skalica:ZŠ Strážnická - Skalica 19.09.2018 08:40 3 : 1
ZŠ Vajanského - Skalica:ZŠ Malého - Skalica 19.09.2018 09:20 1 : 7
ZŠ Strážnická - Skalica:SZŠ Gorkého - Skalica 19.09.2018 10:00 1 : 5
ZŠ Strážnická - Skalica:ZŠ Vajanského - Skalica 19.09.2018 10:40 0 : 4
SZŠ Gorkého - Skalica:ZŠ Malého - Skalica 19.09.2018 11:20 1 : 5
ZŠ Vajanského - Skalica:SZŠ Gorkého - Skalica ZŠ Strážnická Skalica 13.11.2018 08:40 4 : 2
ZŠ Strážnická - Skalica:ZŠ Malého - Skalica ZŠ Strážnická Skalica 13.11.2018 09:30 1 : 5
ZŠ Malého - Skalica:ZŠ Vajanského - Skalica 14.11.2018 13:20 0 : 0
SZŠ Gorkého - Skalica:ZŠ Strážnická - Skalica ZŠ Strážnická Skalica 13.11.2018 08:00 2 : 2
ZŠ Vajanského - Skalica:ZŠ Strážnická - Skalica ZŠ Strážnická Skalica 13.11.2018 10:30 6 : 4
ZŠ Malého - Skalica:SZŠ Gorkého - Skalica ZŠ Strážnická Skalica 13.11.2018 11:20 4 : 3

Extra - Skupina DOLNÝ KUBÍN A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ J. Matúšku - Dolný Kubín:ZŠ M. Medveckej - Tvrdošín Oravský Podzámok 15.10.2018 09:00 3 : 2
ZŠ s MŠ - Oravský Podzámok:Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín 15.10.2018 09:00 1 : 5
Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín:ZŠ J. Matúšku - Dolný Kubín 15.09.2018 09:00 1 : 4
ZŠ M. Medveckej - Tvrdošín:Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín 15.10.2018 09:00 1 : 2
ZŠ s MŠ - Oravský Podzámok:ZŠ J. Matúšku - Dolný Kubín 15.10.2018 09:00 0 : 4
ZŠ M. Medveckej - Tvrdošín:ZŠ s MŠ - Oravský Podzámok 15.09.2018 11:00 4 : 0
ZŠ M. Medveckej - Tvrdošín:ZŠ J. Matúšku - Dolný Kubín 27.11.2018 08:00 2 : 4
Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín:ZŠ s MŠ - Oravský Podzámok 27.11.2018 09:00 4 : 1
ZŠ J. Matúšku - Dolný Kubín:Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín 14.11.2018 16:40 4 : 1
Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín:ZŠ M. Medveckej - Tvrdošín 27.11.2018 17:20 2 : 3
ZŠ J. Matúšku - Dolný Kubín:ZŠ s MŠ - Oravský Podzámok 27.11.2018 18:40 9 : 1
ZŠ s MŠ - Oravský Podzámok:ZŠ M. Medveckej - Tvrdošín 27.11.2018 20:40 1 : 5

Skupina ŽILINA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Gbeľany:ZŠ Lichardova - Žilina Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 21.09.2018 08:00 3 : 0
Spojená škola - Belá:ZŠ - Svrčinovec Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 21.09.2018 08:40 2 : 8
ZŠ Lichardova - Žilina:Spojená škola - Belá Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 21.09.2018 09:20 0 : 3
ZŠ - Svrčinovec:ZŠ - Gbeľany Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 21.09.2018 10:00 25 : 0
ZŠ - Svrčinovec:ZŠ Lichardova - Žilina Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 21.09.2018 10:40 3 : 0
ZŠ - Gbeľany:Spojená škola - Belá Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 21.09.2018 11:20 0 : 12
ZŠ Lichardova - Žilina:ZŠ - Gbeľany Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 30.11.2018 08:00 0 : 0
ZŠ - Svrčinovec:Spojená škola - Belá Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 30.11.2018 09:20 14 : 9
Spojená škola - Belá:ZŠ Lichardova - Žilina Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 30.11.2018 10:20 3 : 0
ZŠ - Gbeľany:ZŠ - Svrčinovec Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 30.11.2018 11:00 0 : 3
ZŠ Lichardova - Žilina:ZŠ - Svrčinovec Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 30.11.2018 12:00 0 : 3
Spojená škola - Belá:ZŠ - Gbeľany Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá 30.11.2018 13:00 3 : 0

Skupina KYSUCKÉ NOVÉ MESTO A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Povina:ZŠ Dolinský Potok - Kysukcé Nové Mesto 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ - Ochodnica:ZŠ Clementisova - Kysucké Nové Mesto 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Dolinský Potok - Kysukcé Nové Mesto:ZŠ - Ochodnica 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Clementisova - Kysucké Nové Mesto:ZŠ - Povina 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Clementisova - Kysucké Nové Mesto:ZŠ Dolinský Potok - Kysukcé Nové Mesto 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ - Povina:ZŠ - Ochodnica 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Dolinský Potok - Kysukcé Nové Mesto:ZŠ - Povina 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Clementisova - Kysucké Nové Mesto:ZŠ - Ochodnica 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ - Ochodnica:ZŠ Dolinský Potok - Kysukcé Nové Mesto 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ - Povina:ZŠ Clementisova - Kysucké Nové Mesto 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Dolinský Potok - Kysukcé Nové Mesto:ZŠ Clementisova - Kysucké Nové Mesto 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ - Ochodnica:ZŠ - Povina 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Demänovská - Liptovský Mikuláš:ZŠ s MŠ Okoličianska - Liptovský Mikuláš 19.09.2018 08:00 3 : 0
ZŠ J. Kráľa - Liptovský Mikuláš:ZŠ M. Rázusovej Martákovej - Liptovský Mikuláš 19.09.2018 08:40 0 : 4
ZŠ s MŠ Okoličianska - Liptovský Mikuláš:ZŠ J. Kráľa - Liptovský Mikuláš 19.09.2018 09:20 0 : 3
ZŠ M. Rázusovej Martákovej - Liptovský Mikuláš:ZŠ Demänovská - Liptovský Mikuláš 19.09.2018 10:00 4 : 3
ZŠ M. Rázusovej Martákovej - Liptovský Mikuláš:ZŠ s MŠ Okoličianska - Liptovský Mikuláš 19.09.2018 10:40 3 : 0
ZŠ Demänovská - Liptovský Mikuláš:ZŠ J. Kráľa - Liptovský Mikuláš 19.09.2018 11:20 1 : 1
ZŠ s MŠ Okoličianska - Liptovský Mikuláš:ZŠ Demänovská - Liptovský Mikuláš 14.11.2018 12:00 2 : 1
ZŠ M. Rázusovej Martákovej - Liptovský Mikuláš:ZŠ J. Kráľa - Liptovský Mikuláš 14.11.2018 12:40 4 : 2
ZŠ J. Kráľa - Liptovský Mikuláš:ZŠ s MŠ Okoličianska - Liptovský Mikuláš 14.11.2018 13:20 1 : 0
ZŠ Demänovská - Liptovský Mikuláš:ZŠ M. Rázusovej Martákovej - Liptovský Mikuláš 14.11.2018 14:00 1 : 0
ZŠ s MŠ Okoličianska - Liptovský Mikuláš:ZŠ M. Rázusovej Martákovej - Liptovský Mikuláš 14.11.2018 14:40 0 : 3
ZŠ J. Kráľa - Liptovský Mikuláš:ZŠ Demänovská - Liptovský Mikuláš 14.11.2018 15:20 2 : 0

Skupina ČADCA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ M.R. Štefánika - Čadca:ZŠ Podzávoz - Čadca 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Komenského - Čadca :ZŠ Rázusova - Čadca  19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Podzávoz - Čadca:ZŠ Komenského - Čadca  19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Rázusova - Čadca :ZŠ M.R. Štefánika - Čadca 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Rázusova - Čadca :ZŠ Podzávoz - Čadca 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ M.R. Štefánika - Čadca:ZŠ Komenského - Čadca  19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Podzávoz - Čadca:ZŠ M.R. Štefánika - Čadca 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Rázusova - Čadca :ZŠ Komenského - Čadca  14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Komenského - Čadca :ZŠ Podzávoz - Čadca 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ M.R. Štefánika - Čadca:ZŠ Rázusova - Čadca  14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ Podzávoz - Čadca:ZŠ Rázusova - Čadca  14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Komenského - Čadca :ZŠ M.R. Štefánika - Čadca 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina MARTIN

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Komenského - Turany:KŽŠ s MŠ A. Bernoláka - Martin 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ A.Stodolu - Martin:ZŠ s MŠ Gorkého - Martin 19.09.2018 08:40 - : -
KŽŠ s MŠ A. Bernoláka - Martin:ZŠ A.Stodolu - Martin 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ s MŠ Gorkého - Martin:ZŠ Komenského - Turany 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ s MŠ Gorkého - Martin:KŽŠ s MŠ A. Bernoláka - Martin 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ Komenského - Turany:ZŠ A.Stodolu - Martin 19.09.2018 11:20 - : -
KŽŠ s MŠ A. Bernoláka - Martin:ZŠ Komenského - Turany 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ s MŠ Gorkého - Martin:ZŠ A.Stodolu - Martin 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ A.Stodolu - Martin:KŽŠ s MŠ A. Bernoláka - Martin 14.11.2018 13:20 - : -
ZŠ Komenského - Turany:ZŠ s MŠ Gorkého - Martin 14.11.2018 14:00 - : -
KŽŠ s MŠ A. Bernoláka - Martin:ZŠ s MŠ Gorkého - Martin 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ A.Stodolu - Martin:ZŠ Komenského - Turany 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina ČADCA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZS Oščadnica:ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Horelica:ZŠ Podzávoz 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou:ZŠ Horelica 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Podzávoz:ZS Oščadnica 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ Podzávoz:ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 19.09.2018 10:40 - : -
ZS Oščadnica:ZŠ Horelica 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou:ZS Oščadnica 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ Podzávoz:ZŠ Horelica 14.11.2018 12:40 - : -
ZŠ Horelica:ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 14.11.2018 13:20 - : -
ZS Oščadnica:ZŠ Podzávoz 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou:ZŠ Podzávoz 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Horelica:ZS Oščadnica 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina DUBNICA NAD VÁHOM A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Janka Kráľa 1 - Nová Dubnica:ZŠ s MŠ Centrum I - Dubnica nad Váhom Centrum I. Dubnica 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ s MŠ Pod hájom 967 - Dubnica nad Váhom:ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II - Dubnica nad Váhom 19.09.2018 08:40 1 : 9
ZŠ s MŠ Centrum I - Dubnica nad Váhom:ZŠ s MŠ Pod hájom 967 - Dubnica nad Váhom 19.09.2018 09:20 8 : 6
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II - Dubnica nad Váhom:ZŠ Janka Kráľa 1 - Nová Dubnica 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II - Dubnica nad Váhom:ZŠ s MŠ Centrum I - Dubnica nad Váhom 19.09.2018 10:40 5 : 11
ZŠ Janka Kráľa 1 - Nová Dubnica:ZŠ s MŠ Pod hájom 967 - Dubnica nad Váhom 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ s MŠ Centrum I - Dubnica nad Váhom:ZŠ Janka Kráľa 1 - Nová Dubnica 14.11.2018 12:00 - : -
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II - Dubnica nad Váhom:ZŠ s MŠ Pod hájom 967 - Dubnica nad Váhom 14.11.2018 12:40 5 : 0
ZŠ s MŠ Pod hájom 967 - Dubnica nad Váhom:ZŠ s MŠ Centrum I - Dubnica nad Váhom 14.11.2018 13:20 0 : 4
ZŠ Janka Kráľa 1 - Nová Dubnica:ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II - Dubnica nad Váhom 14.11.2018 14:00 - : -
ZŠ s MŠ Centrum I - Dubnica nad Váhom:ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II - Dubnica nad Váhom 14.11.2018 14:40 6 : 4
ZŠ s MŠ Pod hájom 967 - Dubnica nad Váhom:ZŠ Janka Kráľa 1 - Nová Dubnica 14.11.2018 15:20 - : -

Extra-skupina BANSKÁ BYSTRICA 2

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ Trieda SNP - Banská Bystrica:ZŠ J. Bakossa - Banská Bystrica 19.09.2018 08:00 - : -
ZŠ Golianova - Banská Bystrica:ZŠ Ďumbierska - Banská Bystrica 19.09.2018 08:40 - : -
ZŠ Narnia - Banská Bystrica:ZŠ Golianova - Banská Bystrica 19.09.2018 09:20 - : -
ZŠ Ďumbierska - Banská Bystrica:ZŠ Trieda SNP - Banská Bystrica 19.09.2018 10:00 - : -
ZŠ J. Bakossa - Banská Bystrica:ZŠ Ďumbierska - Banská Bystrica 19.09.2018 10:40 - : -
ZŠ Trieda SNP - Banská Bystrica:ZŠ Narnia - Banská Bystrica 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ Golianova - Banská Bystrica:ZŠ Trieda SNP - Banská Bystrica 19.09.2018 12:00 - : -
ZŠ Narnia - Banská Bystrica:ZŠ J. Bakossa - Banská Bystrica 19.09.2018 12:40 - : -
ZŠ Ďumbierska - Banská Bystrica:ZŠ Narnia - Banská Bystrica 19.09.2018 13:20 - : -
ZŠ J. Bakossa - Banská Bystrica:ZŠ Golianova - Banská Bystrica 19.09.2018 14:00 - : -
ZŠ J. Bakossa - Banská Bystrica:ZŠ Trieda SNP - Banská Bystrica 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Ďumbierska - Banská Bystrica:ZŠ Golianova - Banská Bystrica 14.11.2018 15:20 - : -
ZŠ Golianova - Banská Bystrica:ZŠ Narnia - Banská Bystrica 14.11.2018 16:00 - : -
ZŠ Trieda SNP - Banská Bystrica:ZŠ Ďumbierska - Banská Bystrica 14.11.2018 16:40 - : -
ZŠ Ďumbierska - Banská Bystrica:ZŠ J. Bakossa - Banská Bystrica 14.11.2018 17:20 - : -
ZŠ Narnia - Banská Bystrica:ZŠ Trieda SNP - Banská Bystrica 14.11.2018 18:00 - : -
ZŠ Trieda SNP - Banská Bystrica:ZŠ Golianova - Banská Bystrica 14.11.2018 18:40 - : -
ZŠ J. Bakossa - Banská Bystrica:ZŠ Narnia - Banská Bystrica 14.11.2018 19:20 - : -
ZŠ Narnia - Banská Bystrica:ZŠ Ďumbierska - Banská Bystrica 14.11.2018 20:00 - : -
ZŠ Golianova - Banská Bystrica:ZŠ J. Bakossa - Banská Bystrica 14.11.2018 20:40 - : -

Extra-skupina KOMARNO A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
ZŠ - Dedinka:ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM - Hurbanovo 19.09.2018 08:00 0 : 0
ZŠ - Lipová:ZŠ Pohraničná - Komárno ZŠ Pohraničná 26.09.2018 10:00 0 : 13
ZŠ Bátorove Kosihy:ZŠ - Lipová ZŠ Pohraničná 26.09.2018 10:00 6 : 1
ZŠ Pohraničná - Komárno:ZŠ - Dedinka ZŠ Pohraničná 26.09.2018 10:00 3 : 0
ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM - Hurbanovo:ZŠ Pohraničná - Komárno ZŠ Pohraničná 26.09.2018 10:00 0 : 3
ZŠ - Dedinka:ZŠ Bátorove Kosihy 19.09.2018 11:20 - : -
ZŠ - Lipová:ZŠ - Dedinka 19.09.2018 12:00 3 : 0
ZŠ Bátorove Kosihy:ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM - Hurbanovo 19.09.2018 12:40 - : -
ZŠ Pohraničná - Komárno:ZŠ Bátorove Kosihy ZŠ Pohraničná 26.09.2018 10:00 12 : 0
ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM - Hurbanovo:ZŠ - Lipová 19.09.2018 14:00 0 : 3
ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM - Hurbanovo:ZŠ - Dedinka 14.11.2018 14:40 - : -
ZŠ Pohraničná - Komárno:ZŠ - Lipová 14.11.2018 15:20 5 : 2
ZŠ - Lipová:ZŠ Bátorove Kosihy 14.11.2018 16:00 3 : 9
ZŠ - Dedinka:ZŠ Pohraničná - Komárno 14.11.2018 16:40 - : -
ZŠ Pohraničná - Komárno:ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM - Hurbanovo 14.11.2018 17:20 - : -
ZŠ Bátorove Kosihy:ZŠ - Dedinka 14.11.2018 18:00 - : -
ZŠ - Dedinka:ZŠ - Lipová 14.11.2018 18:40 0 : 3
ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM - Hurbanovo:ZŠ Bátorove Kosihy 14.11.2018 19:20 - : -
ZŠ Bátorove Kosihy:ZŠ Pohraničná - Komárno 14.11.2018 20:00 0 : 6
ZŠ - Lipová:ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM - Hurbanovo 14.11.2018 20:40 3 : 0