Skupina BRATISLAVA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Súkromná športová SOŠ - Bratislava:SOŠ hotel. služieb a obchodu Na pántoch - Bratislava 19.09.2018 08:00 - : -
SOŠ - Ivánska cesta - Bratislava:Gymnázium Bilíkova - Bratislava 19.09.2018 08:40 - : -
SOŠ hotel. služieb a obchodu Na pántoch - Bratislava:SOŠ - Ivánska cesta - Bratislava 19.09.2018 09:20 - : -
Gymnázium Bilíkova - Bratislava:Súkromná športová SOŠ - Bratislava 19.09.2018 10:00 - : -
Gymnázium Bilíkova - Bratislava:SOŠ hotel. služieb a obchodu Na pántoch - Bratislava 19.09.2018 10:40 - : -
Súkromná športová SOŠ - Bratislava:SOŠ - Ivánska cesta - Bratislava 19.09.2018 11:20 - : -
SOŠ hotel. služieb a obchodu Na pántoch - Bratislava:Súkromná športová SOŠ - Bratislava 14.11.2018 12:00 - : -
Gymnázium Bilíkova - Bratislava:SOŠ - Ivánska cesta - Bratislava 14.11.2018 12:40 - : -
SOŠ - Ivánska cesta - Bratislava:SOŠ hotel. služieb a obchodu Na pántoch - Bratislava 14.11.2018 13:20 - : -
Súkromná športová SOŠ - Bratislava:Gymnázium Bilíkova - Bratislava 14.11.2018 14:00 - : -
SOŠ hotel. služieb a obchodu Na pántoch - Bratislava:Gymnázium Bilíkova - Bratislava 14.11.2018 14:40 - : -
SOŠ - Ivánska cesta - Bratislava:Súkromná športová SOŠ - Bratislava 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina FIĽAKOVO A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SOŠ - Fiľakovo:Gymnázium - Fiľakovo 17.09.2018 09:45 0 : 8
SOST - Lučenec:SOŠ - Fiľakovo 19.09.2018 08:40 0 : 5
Gymnázium - Fiľakovo:SOST - Lučenec 19.09.2018 09:20 5 : 0
Gymnázium - Fiľakovo:SOŠ - Fiľakovo 14.11.2018 10:00 11 : 1
SOŠ - Fiľakovo:SOST - Lučenec 14.11.2018 10:40 5 : 0
SOST - Lučenec:Gymnázium - Fiľakovo 14.11.2018 11:20 0 : 5

Skupina RIMAVSKÁ SOBOTA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Gymnázium M. Kukučína - Revúca:Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota 19.09.2018 08:00 1 : 10
SOŠ technická a agropotravinárska - Rimavská Sobota:OA - KA - Rimavská Sobota Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota 19.09.2018 08:40 3 : 6
Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota:SOŠ technická a agropotravinárska - Rimavská Sobota Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota 19.09.2018 09:20 7 : 3
OA - KA - Rimavská Sobota:Gymnázium M. Kukučína - Revúca Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota 19.09.2018 10:00 2 : 7
OA - KA - Rimavská Sobota:Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota 19.09.2018 10:40 1 : 14
Gymnázium M. Kukučína - Revúca:SOŠ technická a agropotravinárska - Rimavská Sobota Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota 19.09.2018 11:20 7 : 4
Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota:Gymnázium M. Kukučína - Revúca Revúca 25.10.2018 10:20 4 : 5
OA - KA - Rimavská Sobota:SOŠ technická a agropotravinárska - Rimavská Sobota Revúca 25.10.2018 08:00 7 : 5
SOŠ technická a agropotravinárska - Rimavská Sobota:Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota Revúca 25.10.2018 11:00 3 : 8
Gymnázium M. Kukučína - Revúca:OA - KA - Rimavská Sobota Revúca 25.10.2018 09:00 9 : 2
Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota:OA - KA - Rimavská Sobota Revúca 25.10.2018 11:40 7 : 5
SOŠ technická a agropotravinárska - Rimavská Sobota:Gymnázium M. Kukučína - Revúca Revúca 25.10.2018 09:40 2 : 6

Skupina BANSKÁ BYSTRICA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Športové gymnázium - Banská Bystrica:Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen GĽŠ Zvolen 18.09.2018 09:00 5 : 0
SOŠ lesnícka - Banská Štiavnica:Športové gymnázium - Banská Bystrica GĽŠ Zvolen 18.09.2018 09:45 0 : 2
Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen:SOŠ lesnícka - Banská Štiavnica GĽŠ Zvolen 18.09.2018 10:10 4 : 0
Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen:Športové gymnázium - Banská Bystrica GĽŠ Zvolen 14.11.2018 09:00 7 : 1
Športové gymnázium - Banská Bystrica:SOŠ lesnícka - Banská Štiavnica GĽŠ Zvolen 14.11.2018 10:40 3 : 2
SOŠ lesnícka - Banská Štiavnica:Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen GĽŠ Zvolen 14.11.2018 09:30 2 : 5

Skupina KOŠICE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Gymnázium Šrobárova - Košice:Športové gymnázium Tr. SNP - Košice 19.09.2018 08:00 - : -
Súkromné športové gymnázium Užhorodská - Košice:Gymnázium Šrobárova - Košice 19.09.2018 08:40 - : -
Športové gymnázium Tr. SNP - Košice:Súkromné športové gymnázium Užhorodská - Košice 19.09.2018 09:20 - : -
Športové gymnázium Tr. SNP - Košice:Gymnázium Šrobárova - Košice 14.11.2018 10:00 - : -
Gymnázium Šrobárova - Košice:Súkromné športové gymnázium Užhorodská - Košice 14.11.2018 10:40 - : -
Súkromné športové gymnázium Užhorodská - Košice:Športové gymnázium Tr. SNP - Košice 14.11.2018 11:20 - : -

Skupina MOLDAVA NAD BODVOU A ROŽŇAVA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SOŠ - Szakközépiskola - Moldava nad Bodvou:Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou Telocvičňa Gym. ŠM Moldava nad Bodvou 19.09.2018 08:00 6 : 5
Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou:SOŠ - Szakközépiskola - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 08:40 - : -

Skupina TREBIŠOV A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Gymnázium P. Horova - Michalovce:Stredná odborná škola obchodu a služieb 19.09.2018 08:00 - : -
Gymnázium Komenského - Trebišov:Spojená škola - Sečovce 19.09.2018 08:40 - : -
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Gymnázium Komenského - Trebišov 19.09.2018 09:20 - : -
Spojená škola - Sečovce:Gymnázium P. Horova - Michalovce 19.09.2018 10:00 - : -
Spojená škola - Sečovce:Stredná odborná škola obchodu a služieb 19.09.2018 10:40 - : -
Gymnázium P. Horova - Michalovce:Gymnázium Komenského - Trebišov 19.09.2018 11:20 - : -
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Gymnázium P. Horova - Michalovce 14.11.2018 12:00 - : -
Spojená škola - Sečovce:Gymnázium Komenského - Trebišov 14.11.2018 12:40 - : -
Gymnázium Komenského - Trebišov:Stredná odborná škola obchodu a služieb 14.11.2018 13:20 - : -
Gymnázium P. Horova - Michalovce:Spojená škola - Sečovce 14.11.2018 14:00 - : -
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Spojená škola - Sečovce 14.11.2018 14:40 - : -
Gymnázium Komenského - Trebišov:Gymnázium P. Horova - Michalovce 14.11.2018 15:20 - : -

Extra-Skupina PREŠOV A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov:SPŠ - Bardejov 19.09.2018 08:00 3 : 0
Gymnázium Komenského - Lipany:SOŠ obchodu a služieb - Prešov SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov 28.09.2018 09:30 3 : 0
Sukromná spojená škola European English School - Prešov:Gymnázium Komenského - Lipany SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov 28.09.2018 10:30 2 : 7
SOŠ obchodu a služieb - Prešov:SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov 19.09.2018 10:00 0 : 3
SPŠ - Bardejov:SOŠ obchodu a služieb - Prešov 19.09.2018 10:40 - : -
SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov:Sukromná spojená škola European English School - Prešov 19.09.2018 11:20 3 : 2
Gymnázium Komenského - Lipany:SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov 28.09.2018 10:55 5 : 0
Sukromná spojená škola European English School - Prešov:SPŠ - Bardejov 19.09.2018 12:40 3 : 0
SOŠ obchodu a služieb - Prešov:Sukromná spojená škola European English School - Prešov 19.09.2018 13:20 0 : 3
SPŠ - Bardejov:Gymnázium Komenského - Lipany SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov 28.09.2018 11:30 0 : 3
SPŠ - Bardejov:SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov 14.11.2018 14:40 0 : 3
SOŠ obchodu a služieb - Prešov:Gymnázium Komenského - Lipany 14.11.2018 15:20 0 : 3
Gymnázium Komenského - Lipany:Sukromná spojená škola European English School - Prešov 14.11.2018 16:00 4 : 3
SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov:SOŠ obchodu a služieb - Prešov 14.11.2018 16:40 3 : 0
SOŠ obchodu a služieb - Prešov:SPŠ - Bardejov 14.11.2018 17:20 - : -
Sukromná spojená škola European English School - Prešov:SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov 14.11.2018 18:00 3 : 0
SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov:Gymnázium Komenského - Lipany 14.11.2018 18:40 3 : 2
SPŠ - Bardejov:Sukromná spojená škola European English School - Prešov 14.11.2018 19:20 0 : 3
Sukromná spojená škola European English School - Prešov:SOŠ obchodu a služieb - Prešov 14.11.2018 20:00 3 : 0
Gymnázium Komenského - Lipany:SPŠ - Bardejov 14.11.2018 20:40 3 : 0

Skupina PARTIZÁNSKE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Stredná odborná škola - Partizánske:Gymnázium - Partizánske Gymnázium Partizánske 06.11.2018 12:00 0 : 10
Gymnázium - Partizánske:Stredná odborná škola - Partizánske Gymnázium Partizánske - telocvičňa 04.12.2018 12:30 7 : 0

Skupina TRENČÍN A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
OUI - Ladce:SOŠ obchodu a služieb - Trenčín 19.09.2018 08:00 - : -
SOŠ - Dubnica nad Váhom:Gymnázium Ľ. Štúra - Trenčin 19.09.2018 08:40 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Trenčín:SOŠ - Dubnica nad Váhom 19.09.2018 09:20 - : -
Gymnázium Ľ. Štúra - Trenčin:OUI - Ladce 19.09.2018 10:00 - : -
Gymnázium Ľ. Štúra - Trenčin:SOŠ obchodu a služieb - Trenčín 19.09.2018 10:40 - : -
OUI - Ladce:SOŠ - Dubnica nad Váhom 19.09.2018 11:20 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Trenčín:OUI - Ladce 14.11.2018 12:00 - : -
Gymnázium Ľ. Štúra - Trenčin:SOŠ - Dubnica nad Váhom 14.11.2018 12:40 - : -
SOŠ - Dubnica nad Váhom:SOŠ obchodu a služieb - Trenčín 14.11.2018 13:20 - : -
OUI - Ladce:Gymnázium Ľ. Štúra - Trenčin 14.11.2018 14:00 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Trenčín:Gymnázium Ľ. Štúra - Trenčin 14.11.2018 14:40 - : -
SOŠ - Dubnica nad Váhom:OUI - Ladce 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina TRNAVA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
OA Kukučínova - Trnava:SOŠ automobilová - Trnava 19.09.2018 08:00 - : -
SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Trnava 19.09.2018 08:40 - : -
SOŠ automobilová - Trnava:SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava 19.09.2018 09:20 - : -
SOŠ elektrotechnická - Trnava:OA Kukučínova - Trnava 19.09.2018 10:00 - : -
SOŠ elektrotechnická - Trnava:SOŠ automobilová - Trnava 19.09.2018 10:40 - : -
OA Kukučínova - Trnava:SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava 19.09.2018 11:20 - : -
SOŠ automobilová - Trnava:OA Kukučínova - Trnava 14.11.2018 12:00 - : -
SOŠ elektrotechnická - Trnava:SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava 14.11.2018 12:40 - : -
SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava:SOŠ automobilová - Trnava 14.11.2018 13:20 - : -
OA Kukučínova - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Trnava 14.11.2018 14:00 - : -
SOŠ automobilová - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Trnava 14.11.2018 14:40 - : -
SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava:OA Kukučínova - Trnava 14.11.2018 15:20 - : -

Extra - Skupina TRNAVA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SOŠ elektrotechnická - Gbely:SPŠ stavebná - Trnava 19.09.2018 08:00 - : -
SPŠ dopravná - Trnava:SPŠ Komenského - Trnava 19.09.2018 08:40 - : -
SPŠ stavebná - Trnava:SPŠ dopravná - Trnava 19.09.2018 09:20 - : -
SPŠ Komenského - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Gbely 19.09.2018 10:00 - : -
SPŠ Komenského - Trnava:SPŠ stavebná - Trnava 19.09.2018 10:40 - : -
SOŠ elektrotechnická - Gbely:SPŠ dopravná - Trnava 19.09.2018 11:20 - : -
SPŠ stavebná - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Gbely 14.11.2018 12:00 - : -
SPŠ Komenského - Trnava:SPŠ dopravná - Trnava 14.11.2018 12:40 - : -
SPŠ dopravná - Trnava:SPŠ stavebná - Trnava 14.11.2018 13:20 - : -
SOŠ elektrotechnická - Gbely:SPŠ Komenského - Trnava 14.11.2018 14:00 - : -
SPŠ stavebná - Trnava:SPŠ Komenského - Trnava 14.11.2018 14:40 - : -
SPŠ dopravná - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Gbely 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina SEREĎ A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
OA Mládežnícka - Sereď:Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín 19.09.2018 08:00 - : -
Gymnázium V. Mihálika - Sereď:Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda 19.09.2018 08:40 - : -
Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín:Gymnázium V. Mihálika - Sereď 19.09.2018 09:20 - : -
Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda:OA Mládežnícka - Sereď 19.09.2018 10:00 - : -
Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda:Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín 19.09.2018 10:40 - : -
OA Mládežnícka - Sereď:Gymnázium V. Mihálika - Sereď 19.09.2018 11:20 - : -
Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín:OA Mládežnícka - Sereď 14.11.2018 12:00 - : -
Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda:Gymnázium V. Mihálika - Sereď 14.11.2018 12:40 - : -
Gymnázium V. Mihálika - Sereď:Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín 14.11.2018 13:20 - : -
OA Mládežnícka - Sereď:Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda 14.11.2018 14:00 - : -
Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín:Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda 14.11.2018 14:40 - : -
Gymnázium V. Mihálika - Sereď:OA Mládežnícka - Sereď 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina PIEŠŤANY A HLOHOVEC

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
OA Tehelná - Hlohovec:Gymnázium J. B. Magina - Vrbové 19.09.2018 08:00 - : -
SOŠ Nerudova - Hlohovec:SOŠ obchodu a služieb - Piešťany 19.09.2018 08:40 - : -
Gymnázium J. B. Magina - Vrbové:SOŠ Nerudova - Hlohovec 19.09.2018 09:20 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Piešťany:OA Tehelná - Hlohovec 19.09.2018 10:00 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Piešťany:Gymnázium J. B. Magina - Vrbové 19.09.2018 10:40 - : -
OA Tehelná - Hlohovec:SOŠ Nerudova - Hlohovec 19.09.2018 11:20 - : -
Gymnázium J. B. Magina - Vrbové:OA Tehelná - Hlohovec 14.11.2018 12:00 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Piešťany:SOŠ Nerudova - Hlohovec 14.11.2018 12:40 - : -
SOŠ Nerudova - Hlohovec:Gymnázium J. B. Magina - Vrbové 14.11.2018 13:20 - : -
OA Tehelná - Hlohovec:SOŠ obchodu a služieb - Piešťany 14.11.2018 14:00 - : -
Gymnázium J. B. Magina - Vrbové:SOŠ obchodu a služieb - Piešťany 14.11.2018 14:40 - : -
SOŠ Nerudova - Hlohovec:OA Tehelná - Hlohovec 14.11.2018 15:20 - : -

Extra Skupina DOLNÝ KUBÍN A TVRDOŠÍN

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SOŠ polytechnická - Dolný Kubín-Kňažia:Gymnázium - Tvrdošín 19.09.2018 08:00 - : -
Spojená škola - Tvrdošín:Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín 19.09.2018 08:40 - : -
Gymnázium - Tvrdošín:Spojená škola - Tvrdošín 19.09.2018 09:20 - : -
Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín:SOŠ polytechnická - Dolný Kubín-Kňažia 19.09.2018 10:00 - : -
Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín:Gymnázium - Tvrdošín 19.09.2018 10:40 - : -
SOŠ polytechnická - Dolný Kubín-Kňažia:Spojená škola - Tvrdošín 19.09.2018 11:20 - : -
Gymnázium - Tvrdošín:SOŠ polytechnická - Dolný Kubín-Kňažia 14.11.2018 12:00 - : -
Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín:Spojená škola - Tvrdošín 14.11.2018 12:40 - : -
Spojená škola - Tvrdošín:Gymnázium - Tvrdošín 14.11.2018 13:20 - : -
SOŠ polytechnická - Dolný Kubín-Kňažia:Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín 14.11.2018 14:00 - : -
Gymnázium - Tvrdošín:Gymnázium P.O. Hviezdoslava - Dolný Kubín 14.11.2018 14:40 - : -
Spojená škola - Tvrdošín:SOŠ polytechnická - Dolný Kubín-Kňažia 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina ŽILINA 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SPŠ stavebná - Žilina:SOŠ stavebná - Žilina 19.09.2018 08:00 - : -
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Žilina:SPŠ stavebná - Žilina 19.09.2018 08:40 - : -
SOŠ stavebná - Žilina:SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Žilina 19.09.2018 09:20 - : -
SOŠ stavebná - Žilina:SPŠ stavebná - Žilina 14.11.2018 10:00 - : -
SPŠ stavebná - Žilina:SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Žilina 14.11.2018 10:40 - : -
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Žilina:SOŠ stavebná - Žilina 14.11.2018 11:20 - : -

Skupina ŽILINA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Gymnázium Hlinská - Žilina:Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany Mestská športová hala v Kysuckom Novom Meste 19.09.2018 08:00 1 : 0
Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto:Gymnázium Hlinská - Žilina Mestská športová hala v Kysuckom Novom Meste 19.09.2018 08:40 1 : 6
Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany:Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto Mestská športová hala v Kysuckom Novom Meste 19.09.2018 09:20 0 : 1
Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany:Gymnázium Hlinská - Žilina 14.11.2018 10:00 3 : 2
Gymnázium Hlinská - Žilina:Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto 14.11.2018 10:40 2 : 1
Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto:Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany 14.11.2018 11:20 0 : 2

Skupina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SOŠ polytechnická - Ružomberok:SOŠ Elektrotechnická - Liptovský Hrádok 19.09.2018 08:00 - : -
Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš:Hotelová akadémia - Liptovský Mikuláš 19.09.2018 08:40 - : -
SOŠ Elektrotechnická - Liptovský Hrádok:Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš 19.09.2018 09:20 - : -
Hotelová akadémia - Liptovský Mikuláš:SOŠ polytechnická - Ružomberok 19.09.2018 10:00 - : -
Hotelová akadémia - Liptovský Mikuláš:SOŠ Elektrotechnická - Liptovský Hrádok 19.09.2018 10:40 - : -
SOŠ polytechnická - Ružomberok:Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš 19.09.2018 11:20 - : -
SOŠ Elektrotechnická - Liptovský Hrádok:SOŠ polytechnická - Ružomberok 14.11.2018 12:00 - : -
Hotelová akadémia - Liptovský Mikuláš:Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš 14.11.2018 12:40 - : -
Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš:SOŠ Elektrotechnická - Liptovský Hrádok 14.11.2018 13:20 - : -
SOŠ polytechnická - Ružomberok:Hotelová akadémia - Liptovský Mikuláš 14.11.2018 14:00 - : -
SOŠ Elektrotechnická - Liptovský Hrádok:Hotelová akadémia - Liptovský Mikuláš 14.11.2018 14:40 - : -
Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš:SOŠ polytechnická - Ružomberok 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina MARTIN

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Spojená škola Červenej armády - Martin:Gymnázuim V. P. Tótha - Martin 19.09.2018 08:00 - : -
Stredná priemyselná škola - Martin:Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin 19.09.2018 08:40 - : -
Gymnázuim V. P. Tótha - Martin:Stredná priemyselná škola - Martin 19.09.2018 09:20 - : -
Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin:Spojená škola Červenej armády - Martin 19.09.2018 10:00 - : -
Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin:Gymnázuim V. P. Tótha - Martin 19.09.2018 10:40 - : -
Spojená škola Červenej armády - Martin:Stredná priemyselná škola - Martin 19.09.2018 11:20 - : -
Gymnázuim V. P. Tótha - Martin:Spojená škola Červenej armády - Martin 14.11.2018 12:00 - : -
Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin:Stredná priemyselná škola - Martin 14.11.2018 12:40 - : -
Stredná priemyselná škola - Martin:Gymnázuim V. P. Tótha - Martin 14.11.2018 13:20 - : -
Spojená škola Červenej armády - Martin:Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin 14.11.2018 14:00 - : -
Gymnázuim V. P. Tótha - Martin:Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin 14.11.2018 14:40 - : -
Stredná priemyselná škola - Martin:Spojená škola Červenej armády - Martin 14.11.2018 15:20 - : -