Skupina FIĽAKOVO A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SOŠ - Fiľakovo:Gymnázium - Fiľakovo 17.09.2018 09:00 0 : 4
Gymnázium - Fiľakovo:SOŠ - Fiľakovo 14.11.2018 10:00 5 : 0

Skupina LUČENEC

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SOŠ hotelových služieb a dopravy - Lučenec:Stredná zdravotnícka škola - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 18.09.2018 08:00 4 : 9
SOŠ technická - Lučenec:Pedagogická a sociálna akadémia - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 18.09.2018 08:40 - : -
Stredná zdravotnícka škola - Lučenec:SOŠ technická - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 18.09.2018 09:20 - : -
Pedagogická a sociálna akadémia - Lučenec:SOŠ hotelových služieb a dopravy - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 18.09.2018 10:00 24 : 4
Pedagogická a sociálna akadémia - Lučenec:Stredná zdravotnícka škola - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 18.09.2018 10:40 5 : 2
SOŠ hotelových služieb a dopravy - Lučenec:SOŠ technická - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 18.09.2018 11:20 0 : 24
Stredná zdravotnícka škola - Lučenec:SOŠ hotelových služieb a dopravy - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 12.11.2018 08:00 - : -
Pedagogická a sociálna akadémia - Lučenec:SOŠ technická - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 12.11.2018 08:40 - : -
SOŠ technická - Lučenec:Stredná zdravotnícka škola - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 12.11.2018 09:20 - : -
SOŠ hotelových služieb a dopravy - Lučenec:Pedagogická a sociálna akadémia - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 12.11.2018 10:00 2 : 13
Stredná zdravotnícka škola - Lučenec:Pedagogická a sociálna akadémia - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 12.11.2018 10:40 - : -
SOŠ technická - Lučenec:SOŠ hotelových služieb a dopravy - Lučenec SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci 12.11.2018 11:20 - : -

Skupina RIMAVSKÁ SOBOTA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota:OA - KA - Rimavská Sobota Rimavská Sobota 19.09.2018 08:00 7 : 2
Gymnázium M. Kukučína - Revúca:Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota Rimavská Sobota 19.09.2018 08:40 3 : 10
OA - KA - Rimavská Sobota:Gymnázium M. Kukučína - Revúca Rimavská Sobota 19.09.2018 09:20 1 : 9
OA - KA - Rimavská Sobota:Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota Revúca 25.10.2018 10:00 0 : 5
Gymnázium I. Kraska - Rimavská Sobota:Gymnázium M. Kukučína - Revúca Revúca 25.10.2018 10:40 3 : 7
Gymnázium M. Kukučína - Revúca:OA - KA - Rimavská Sobota Revúca 25.10.2018 11:20 5 : 0

Skupina BANSKÁ BYSTRICA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Športové gymnázium - Banská Bystrica:Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen GĽŠ Zvolen 18.09.2018 11:00 11 : 4
SOŠ lesnícka - Banská Štiavnica:Športové gymnázium - Banská Bystrica GĽŠ Zvolen 18.09.2018 11:20 0 : 3
Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen:SOŠ lesnícka - Banská Štiavnica GĽŠ Zvolen 18.09.2018 12:00 3 : 0
Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen:Športové gymnázium - Banská Bystrica GĽŠ Zvolen 14.11.2018 10:00 3 : 8
Športové gymnázium - Banská Bystrica:SOŠ lesnícka - Banská Štiavnica GĽŠ Zvolen 14.11.2018 10:40 3 : 0
SOŠ lesnícka - Banská Štiavnica:Gymnázium Ľ. Štúra - Zvolen GĽŠ Zvolen 14.11.2018 11:20 0 : 3

Skupina KOŠICE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Športové gymnázium Tr. SNP - Košice:Gymnázium Šrobárova - Košice 19.09.2018 08:00 - : -
Gymnázium Šrobárova - Košice:Športové gymnázium Tr. SNP - Košice 14.11.2018 08:40 - : -
Súkromné športové gymnázium Užhorodská - Košice:Gymnázium Šrobárova - Košice 15.09.2018 08:40 - : -
Športové gymnázium Tr. SNP - Košice:Súkromné športové gymnázium Užhorodská - Košice 15.09.2018 09:20 - : -
Gymnázium Šrobárova - Košice:Súkromné športové gymnázium Užhorodská - Košice 15.09.2018 10:40 - : -
Súkromné športové gymnázium Užhorodská - Košice:Športové gymnázium Tr. SNP - Košice 15.09.2018 11:20 - : -

Skupina MOLDAVA NAD BODVOU A ROŽŇAVA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SOŠ technická - Rožňava:Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou 19.09.2018 08:00 - : -
Stredná zdravot. škola – Egészségügyi Középiskola - Rožňava:SOŠ - Szakközépiskola - Moldava nad Bodvou 19.09.2018 08:40 - : -
Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou:Stredná zdravot. škola – Egészségügyi Középiskola - Rožňava 19.09.2018 09:20 - : -
SOŠ - Szakközépiskola - Moldava nad Bodvou:SOŠ technická - Rožňava 19.09.2018 10:00 - : -
SOŠ - Szakközépiskola - Moldava nad Bodvou:Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou 19.09.2018 10:40 4 : 0
SOŠ technická - Rožňava:Stredná zdravot. škola – Egészségügyi Középiskola - Rožňava 19.09.2018 11:20 - : -
Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou:SOŠ technická - Rožňava 14.11.2018 12:00 - : -
SOŠ - Szakközépiskola - Moldava nad Bodvou:Stredná zdravot. škola – Egészségügyi Középiskola - Rožňava 14.11.2018 12:40 - : -
Stredná zdravot. škola – Egészségügyi Középiskola - Rožňava:Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 13:20 - : -
SOŠ technická - Rožňava:SOŠ - Szakközépiskola - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 14:00 - : -
Gymnázium Š. Moysesa - Moldava nad Bodvou:SOŠ - Szakközépiskola - Moldava nad Bodvou 14.11.2018 14:40 - : -
Stredná zdravot. škola – Egészségügyi Középiskola - Rožňava:SOŠ technická - Rožňava 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina TREBIŠOV A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Spojená škola - Sečovce:Stredná odborná škola obchodu a služieb 19.09.2018 08:00 - : -
Gymnázium P. Horova - Michalovce:Spojená škola - Sečovce 19.09.2018 08:40 - : -
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Gymnázium P. Horova - Michalovce 19.09.2018 09:20 - : -
Stredná odborná škola obchodu a služieb:Spojená škola - Sečovce 14.11.2018 10:00 - : -
Spojená škola - Sečovce:Gymnázium P. Horova - Michalovce 14.11.2018 10:40 - : -
Gymnázium P. Horova - Michalovce:Stredná odborná škola obchodu a služieb 14.11.2018 11:20 - : -

Extra-Skupina PREŠOV A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov:SOŠ obchodu a služieb - Prešov 19.09.2018 08:00 - : -
Gymnázium Komenského - Lipany:SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov 28.09.2018 09:00 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Prešov:Gymnázium Komenského - Lipany SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov 28.09.2018 10:00 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Prešov:SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov 14.11.2018 10:00 - : -
SŠ Ľ. Podjavorinskej - Prešov:Gymnázium Komenského - Lipany 14.11.2018 10:40 - : -
Gymnázium Komenského - Lipany:SOŠ obchodu a služieb - Prešov 14.11.2018 11:20 - : -

Skupina PARTIZÁNSKE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Stredná odborná škola - Partizánske:Gymnázium - Partizánske Gymn. Partizánske 06.11.2018 11:15 0 : 7
Gymnázium - Partizánske:Stredná odborná škola - Partizánske Gymnázium Partizánske - telocvičňa 04.12.2018 11:30 - : -

Skupina TRENČÍN A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Gymnázium Ľ. Štúra - Trenčin:SOŠ obchodu a služieb - Trenčín 19.09.2018 08:00 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Trenčín:Gymnázium Ľ. Štúra - Trenčin 14.11.2018 08:40 - : -

Skupina TRNAVA

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
OA Kukučínova - Trnava:SOŠ automobilová - Trnava 19.09.2018 08:00 - : -
SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Trnava 19.09.2018 08:40 - : -
SOŠ automobilová - Trnava:SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava 19.09.2018 09:20 - : -
SOŠ elektrotechnická - Trnava:OA Kukučínova - Trnava 19.09.2018 10:00 - : -
SOŠ elektrotechnická - Trnava:SOŠ automobilová - Trnava 19.09.2018 10:40 - : -
OA Kukučínova - Trnava:SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava 19.09.2018 11:20 - : -
SOŠ automobilová - Trnava:OA Kukučínova - Trnava 14.11.2018 12:00 - : -
SOŠ elektrotechnická - Trnava:SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava 14.11.2018 12:40 - : -
SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava:SOŠ automobilová - Trnava 14.11.2018 13:20 - : -
OA Kukučínova - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Trnava 14.11.2018 14:00 - : -
SOŠ automobilová - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Trnava 14.11.2018 14:40 - : -
SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku - Trnava:OA Kukučínova - Trnava 14.11.2018 15:20 - : -

Extra - Skupina TRNAVA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SOŠ elektrotechnická - Gbely:SPŠ stavebná - Trnava 19.09.2018 08:00 - : -
SPŠ dopravná - Trnava:SPŠ Komenského - Trnava 19.09.2018 08:40 - : -
SPŠ stavebná - Trnava:SPŠ dopravná - Trnava 19.09.2018 09:20 - : -
SPŠ Komenského - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Gbely 19.09.2018 10:00 - : -
SPŠ Komenského - Trnava:SPŠ stavebná - Trnava 19.09.2018 10:40 - : -
SOŠ elektrotechnická - Gbely:SPŠ dopravná - Trnava 19.09.2018 11:20 - : -
SPŠ stavebná - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Gbely 14.11.2018 12:00 - : -
SPŠ Komenského - Trnava:SPŠ dopravná - Trnava 14.11.2018 12:40 - : -
SPŠ dopravná - Trnava:SPŠ stavebná - Trnava 14.11.2018 13:20 - : -
SOŠ elektrotechnická - Gbely:SPŠ Komenského - Trnava 14.11.2018 14:00 - : -
SPŠ stavebná - Trnava:SPŠ Komenského - Trnava 14.11.2018 14:40 - : -
SPŠ dopravná - Trnava:SOŠ elektrotechnická - Gbely 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina SEREĎ A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
OA Mládežnícka - Sereď:Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín 19.09.2018 08:00 - : -
Gymnázium V. Mihálika - Sereď:Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda 19.09.2018 08:40 - : -
Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín:Gymnázium V. Mihálika - Sereď 19.09.2018 09:20 - : -
Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda:OA Mládežnícka - Sereď 19.09.2018 10:00 - : -
Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda:Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín 19.09.2018 10:40 - : -
OA Mládežnícka - Sereď:Gymnázium V. Mihálika - Sereď 19.09.2018 11:20 - : -
Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín:OA Mládežnícka - Sereď 14.11.2018 12:00 - : -
Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda:Gymnázium V. Mihálika - Sereď 14.11.2018 12:40 - : -
Gymnázium V. Mihálika - Sereď:Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín 14.11.2018 13:20 - : -
OA Mládežnícka - Sereď:Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda 14.11.2018 14:00 - : -
Gymnázium M.R.Štefánika - Šamorín:Gymnázium L.Dúbravu - Dunajská Streda 14.11.2018 14:40 - : -
Gymnázium V. Mihálika - Sereď:OA Mládežnícka - Sereď 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina PIEŠŤANY A HLOHOVEC

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
OA Tehelná - Hlohovec:Gymnázium J. B. Magina - Vrbové 19.09.2018 08:00 - : -
SOŠ Nerudova - Hlohovec:SOŠ obchodu a služieb - Piešťany 19.09.2018 08:40 - : -
Gymnázium J. B. Magina - Vrbové:SOŠ Nerudova - Hlohovec 19.09.2018 09:20 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Piešťany:OA Tehelná - Hlohovec 19.09.2018 10:00 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Piešťany:Gymnázium J. B. Magina - Vrbové 19.09.2018 10:40 - : -
OA Tehelná - Hlohovec:SOŠ Nerudova - Hlohovec 19.09.2018 11:20 - : -
Gymnázium J. B. Magina - Vrbové:OA Tehelná - Hlohovec 14.11.2018 12:00 - : -
SOŠ obchodu a služieb - Piešťany:SOŠ Nerudova - Hlohovec 14.11.2018 12:40 - : -
SOŠ Nerudova - Hlohovec:Gymnázium J. B. Magina - Vrbové 14.11.2018 13:20 - : -
OA Tehelná - Hlohovec:SOŠ obchodu a služieb - Piešťany 14.11.2018 14:00 - : -
Gymnázium J. B. Magina - Vrbové:SOŠ obchodu a služieb - Piešťany 14.11.2018 14:40 - : -
SOŠ Nerudova - Hlohovec:OA Tehelná - Hlohovec 14.11.2018 15:20 - : -

Extra Skupina DOLNÝ KUBÍN A TVRDOŠÍN

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Obchodná akadémia - Dolný Kubín:Gymnázium - Tvrdošín 19.09.2018 08:00 - : -
Gymnázium - Tvrdošín:Obchodná akadémia - Dolný Kubín 14.11.2018 08:40 - : -

Skupina ŽILINA 1

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
SPŠ stavebná - Žilina:SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Žilina 19.09.2018 08:00 - : -
Stredná zdravotnícka škola - Žilina:SPŠ stavebná - Žilina 19.09.2018 08:40 - : -
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Žilina:Stredná zdravotnícka škola - Žilina 19.09.2018 09:20 - : -
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Žilina:SPŠ stavebná - Žilina 14.11.2018 10:00 - : -
SPŠ stavebná - Žilina:Stredná zdravotnícka škola - Žilina 14.11.2018 10:40 - : -
Stredná zdravotnícka škola - Žilina:SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Žilina 14.11.2018 11:20 - : -

Skupina ŽILINA A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto:Gymnázium Hlinská - Žilina Mestská športová hala v Kysuckom Novom Meste 19.09.2018 08:00 9 : 1
Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany:Dopravná akadémia - Žilina Mestská športová hala v Kysuckom Novom Meste 19.09.2018 08:40 - : -
Gymnázium Hlinská - Žilina:Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany 19.09.2018 09:20 - : -
Dopravná akadémia - Žilina:Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto Mestská športová hala v Kysuckom Novom Meste 19.09.2018 10:00 0 : 10
Dopravná akadémia - Žilina:Gymnázium Hlinská - Žilina 19.09.2018 10:40 3 : 2
Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto:Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany Mestská športová hala v Kysuckom Novom Meste 19.09.2018 11:20 - : -
Gymnázium Hlinská - Žilina:Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto 14.11.2018 12:00 0 : 3
Dopravná akadémia - Žilina:Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany 14.11.2018 12:40 - : -
Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany:Gymnázium Hlinská - Žilina 14.11.2018 13:20 - : -
Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto:Dopravná akadémia - Žilina 14.11.2018 14:00 9 : 1
Gymnázium Hlinská - Žilina:Dopravná akadémia - Žilina 14.11.2018 14:40 2 : 4
Bilingválne Gymnázium M. Hodžu - Sučany:Gymnázium Jesenského - Kysucké Nové Mesto 14.11.2018 15:20 - : -

Skupina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKOLIE

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu

Skupina MARTIN

Názov tímu Miesto konania zápasu Termín zápasu
Spojená škola Červenej armády - Martin:Gymnázuim V. P. Tótha - Martin 19.09.2018 08:00 - : -
Stredná priemyselná škola - Martin:Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin 19.09.2018 08:40 - : -
Gymnázuim V. P. Tótha - Martin:Stredná priemyselná škola - Martin 19.09.2018 09:20 - : -
Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin:Spojená škola Červenej armády - Martin 19.09.2018 10:00 - : -
Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin:Gymnázuim V. P. Tótha - Martin 19.09.2018 10:40 - : -
Spojená škola Červenej armády - Martin:Stredná priemyselná škola - Martin 19.09.2018 11:20 - : -
Gymnázuim V. P. Tótha - Martin:Spojená škola Červenej armády - Martin 14.11.2018 12:00 - : -
Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin:Stredná priemyselná škola - Martin 14.11.2018 12:40 - : -
Stredná priemyselná škola - Martin:Gymnázuim V. P. Tótha - Martin 14.11.2018 13:20 - : -
Spojená škola Červenej armády - Martin:Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin 14.11.2018 14:00 - : -
Gymnázuim V. P. Tótha - Martin:Obchodná akadémia A.Bernoláka - Martin 14.11.2018 14:40 - : -
Stredná priemyselná škola - Martin:Spojená škola Červenej armády - Martin 14.11.2018 15:20 - : -